FINANCE IN GOSPODARSTVO

Davki, takse in kazni

Naziv Priponke
Odlok o turistični taksi 9/18 - Stran: 77
Odlok o davkih občanov ter spremembe in dopolnitve odloka Uradni vestnik Občine Domžale, št. 4/1983 - Stran: 12
UPB, 28.03.1989
Odlok o spremembah Odloka, sprejeto 29.03.1990
Odlok o davkih občanov v letu 1992, sprejem 19.12.1991
Odlok o občinski inšpekciji, komunalnem nadzoru in občinskem redarstvu v občini Trzin 9/2000 - Stran: 121
Odlok o občinskih taksah v Občini Trzin; Odlok o dopolnitvah Odloka 2/2007 - Stran: 39
7/13 - Stran: 235
10/2015, stran 79
Ugotovitveni sklep o vrednosti točke za izračun občinske takse v Občini Trzin za leto 2024 22/23 - Stran: 112
Ugotovitveni sklep o vrednosti točke za izračun občinske takse za leto 2023 4/23 - Stran: 11
Ugotovitveni sklep o vrednosti točke za izračun občinske takse 13/19 - Stran: 181
Tarifa občinskih upravnih taks v Občini Trzin; Sklep o prenehanju veljavnosti Tarife upravnih taks 10/99 - Stran: 139
4/11 - Stran: 111
Sklep o sprejemu predloga župana o ustanovitvi skupnega inšpekcijskega organa 10/99 - Stran: 141
Sklep o seznanitvi OS z delom na področju komunalnega nadzora na območju Občine Trzin 1/2006 - Stran: 2
Sklep o povprečni gradbeni ceni za leto 2024 v Občini Trzin 22/23 - Stran: 112
Sklep o povprečni gradbeni ceni za leto 2023 v Občini Trzin 4/23 - Stran: 10