FINANCE IN GOSPODARSTVO

Proračun

Naziv Priponke
Zaključni račun Proračuna Občine Trzin za leto 2023 6/24 - Stran: 23 - Zaključni račun
Zaključni račun - splošni del
Zaključni račun - posebni del
Načrt razvojnih programov
Proračun Občine Trzin za leto 2025 22/23 - Stran: 119 - Odlok o Proračunu OT za leto 2025
Proračun Občine Trzin za leto 2025 - splošni del
Proračun Občine Trzin za leto 2025 - posebni del
Načrt razvojnih programov 2025-2028
Obrazložitev
Proračun Občine Trzin za leto 2024 22/23 - Stran: 113 - Odlok o Proračunu OT za leto 2024
Proračun Občine Trzin za leto 2024 - splošni del
Proračun Občine Trzin za leto 2024 - posebni del
Načrt razvojnih programov 2024-2027
Obrazložitev
Načrt ravnanja z nepremičnim premoženjem Občine Trzin za leto 2025 ter spremembe in dopolnitve 22/23 - Stran: 138
1/24 - Stran: 6
Načrt ravnanja z nepremičnim premoženjem Občine Trzin za leto 2024 ter spremembe in dopolnitve 22/23 - Stran: 125
1/24 - Stran: 5
Sklep o določitvi skupne vrednosti pravnih poslov za leto 2025 22/23 - Stran: 151
Sklep o določitvi skupne vrednosti pravnih poslov za leto 2024 22/23 - Stran: 150
Rebalans Proračuna Občine Trzin za leto 2023 20/23 - Stran: 99 - Odlok o Rebalansu Proračuna OT za leto 2023
Rebalans Proračuna OT za leto 2023 - splošni del
Rebalans Proračuna OT za leto 2023 - posebni del
Načrt razvojnih programov 2023-2026
Obrazložitve
Sklep o sprejemu Predloga Proračuna Občine Trzin za leto 2025 v prvi obravnavi 20/23 - Stran: 106
Sklep o sprejemu Predloga Proračuna Občine Trzin za leto 2024 v prvi obravnavi 20/23 - Stran: 106
Seznanitev s Polletnim poročilom o izvrševanju Proračuna Občine Trzin za leto 2023 17/23 - Stran: 87
Rebalans Proračuna Občine Trzin za leto 2023 11/23 - Stran: 60 - Odlok o Rebalansu Proračuna OT
Rebalans Proračuna OT za leto 2023 - splošni del
Rebalans Proračuna OT za leto 2023 - posebni del
Načrt razvojnih programov 2023-2026
Obrazložitve
Zaključni račun Proračuna Občine Trzin za leto 2022 11/23 - Stran: 57 - Zaključni račun
Zaključni račun - splošni del
Zaključni račun - posebni del
Načrt razvojnih programov 2020-2023
Letno poročilo
Obrazložitve
Rebalans Proračuna Občine Trzin za leto 2022 II 16/22 - Stran: 93 - Odlok o Rebalansu Proračuna OT za leto 2022
Rebalans Proračuna OT za leto 2022 - splošni del
Rebalans Proračuna OT za leto 2022 - posebni del
Načrt razvojnih programov 2022-2025
Obrazložitev
Seznanitev s Polletnim poročilom župana o izvrševanju Proračuna Občine Trzin za leto 2022 16/22 - Stran: 93
Rebalans Proračuna Občine Trzin za leto 2022 5/22 - Stran: 51 - Odlok o Rebalansu Proračuna OT za leto 2022
Rebalans Proračuna OT - splošni del
Rebalans Proračuna OT - posebni del
Načrt razvojnih programov 2022-2025
Obrazložitve
Zaključni račun Proračuna Občine Trzin za leto 2021 5/22 - Stran: 48 - Odlok o Zaključnem računu proračuna OT za leto 2021
Zaključni račun - splošni del
Zaključni račun - posebni del
Načrt razvojnih programov 2021-2024
Letno poročilo
Obrazložitve posebnega dela
Proračun Občine Trzin za leto 2023 19/21 - Stran: 126 - Odlok o Proračunu OT za leto 2023
Splošni del Proračuna OT za leto 2023
Posebni del Proračuna OT za leto 2023
Načrt razvojnih programov OT za leto 2023-2026
Obrazložitev posebnega dela
Proračun Občine Trzin za leto 2022 19/21 - Stran: 119 - Odlok o Proračunu OT za leto 2022
Splošni del Proračuna OT za leto 2022
Posebni del Proračuna OT za leto 2022
Načrt razvojnih programov OT za leto 2022-2025
Obrazložitev posebnega dela
Rebalans Proračuna Občine Trzin za leto 2021 III 19/21 - Stran: 112 - Odlok o Rebalansu Proračuna OT za leto 2021
Splošni del Rebalansa proračuna
Posebni del Rebalansa proračuna
Načrt razvojnih programov 2021-2024
Obrazložitev posebnega dela
Načrt ravnanja z nepremičnim premoženjem Občine Trzin za leto 2023 ter spremembe in dopolnitve 19/21 - Stran: 147
2/22 - Stran: 19
10/22 - Stran: 80
16/22 - Stran: 102
4/23 - Stran: 21
10/23 - Stran: 50
11/23 - Stran: 67
13/23 - Stran: 79
17/23 - Stran: 88
Načrt ravnanja z nepremičnim premoženjem Občine Trzin za leto 2022 ter spremembe in dopolnitve 19/21 - Stran: 133
2/22 - Stran: 18
10/22 - Stran: 79
16/22 - Stran: 100
Sklep o določitvi skupne vrednosti pravnih poslov za leto 2023 19/21 - Stran: 162
Sklep o določitvi skupne vrednosti pravnih poslov za leto 2022 19/21 - Stran: 162
Seznanitev s Polletnim poročilom župana o izvrševanju Proračuna Občine Trzin za leto 2021 19/21 - Stran: 111
Rebalans Proračuna Občine Trzin za leto 2021 II 11/21 - Stran: 79 - Odlok o Rebalansu Proračuna OT
Rebalans Proračuna OT - splošni del
Rebalans Proračuna OT - posebni del
Načrt razvojnih programov OT
Rebalans Proračuna Občine Trzin za leto 2021 8/21 - Stran: 64 - Odlok o Rebalansu Proračuna OT
Rebalans - splošni del
Rebalans - posebni del
Načrt razvojnih programov
Zaključni račun Proračuna Občine Trzin za leto 2020 8/21 - Stran: 61 - Odlok o Zaključnem računu
Zaključni račun - splošni del
Zaključni račun - posebni del
Zaključni račun - letno poročilo
Rebalans Proračuna Občine Trzin za leto 2020 14/20 - Stran: 221 - Odlok o Rebalansu Proračuna
Splošni del
Posebni del
Načrt razvojnih programov
Obrazložitev Rebalansa
Sklep o seznanitvi s Polletnim poročilom župana o izvrševanju Proračuna Občine Trzin za leto 2020 11/20 - Stran: 177
Sklep o seznanitvi s konsolidirano premoženjsko bilanco občine na dan 31.12.2019 7/20 - Stran: 152
Zaključni račun Proračuna Občine Trzin za leto 2019 5/2020 - Stran: 33 - Odlok o Zaključnem računu
Splošni del
Posebni del
Letno poročilo
Obrazložitev ZR
Proračun Občine Trzin za leto 2021 11/19 - Stran: 145 - Sklep
11/19 - Stran: 146 - Odlok
Splošni del Proračuna OT za leto 2021
Posebni del Proračuna OT za leto 2021
Načrt razvojnih programov OT za leto 2021-2024
Obrazložitev Proračuna OT za leto 2021
Kadrovski načrt OT 2021-2024
Proračun Občine Trzin za leto 2020 11/19 - Stran: 139 - Sklep
11/19 - Stran: 139 - Odlok
Splošni del Proračuna OT za leto 2020
Posebni del Proračuna OT za leto 2020
Načrt razvojnih programov OT za leto 2020-2023
Obrazložitev Proračuna OT za leto 2020
Kadrovski načrt OT 2020-2023
Rebalans Proračuna Občine Trzin za leto 2019 II 11/19 - Stran: 133 - sklep
11/19 - Stran: 133 - odlok
Splošni del rebalansa
Posebni del rebalansa
Načrt razvojnih programov OT 2019-2022
Obrazložitev rebalansa proračuna
Sklep o določitvi skupne vrednosti pravnih poslov za leto 2021 11/19 - Stran: 153
Sklep o določitvi skupne vrednosti pravnih poslov za leto 2020 11/19 - Stran: 153
Načrt ravnanja s premičnim premoženjem skupne obč.uprave občin Trzin, Komenda, Lukovica, Mengeš, Moravče in Vodice MIR za l 2021 11/19 - Stran: 152
Načrt ravnanja s premičnim premoženjem skupne obč.uprave občin Trzin, Komenda, Lukovica, Mengeš, Moravče in Vodice MIR za l 2020 11/19 - Stran: 152
Načrt ravnanja z nepremičnim premoženjem Občine Trzin za leto 2021 ter spremembe in dopolnitve 9/19 - Stran: 112
3/20 - Stran: 10
11/20 - Stran: 185
2/21 - Stran: 41
11/21 - Stran: 85
16/21 - Stran: 98 - soglasje k uveljavljanju predkupne pravice in sprememba načrta
17/21 - Stran: 99 - soglasje k uveljavljanju predkupne pravice in sprememba načrta
21/21 - Stran: 170
Načrt ravnanja z nepremičnim premoženjem Občine Trzin za leto 2020 ter spremembe in dopolnitve 9/19 - Stran: 99
3/20 - Stran: 9
11/20 - Stran: 182
Sklep o sprejemu Predloga Proračuna Občine Trzin za leto 2021 v prvi obravnavi 9/19 - Stran: 97
Sklep o sprejemu Predloga Proračuna Občine Trzin za leto 2020 v prvi obravnavi 9/19 - Stran: 97
Sklep o seznanitvi s Polletnim poročilom župana o izvrševanju Proračuna Občine Trzin za leto 2019 9/19 - Stran: 97
Rebalans Proračuna Občine Trzin za leto 2019 6/19 - Stran: 76 - Sklep
6/19 - Stran: 76 - Odlok
Splošni del rebalansa
Posebni del rebalansa
NRP 2019-2022
Obrazložitev rebalansa
Kadrovski načrt
Sklep o seznanitvi s konsolidirano premoženjsko bilanco občine na dan 31.12.2018 6/19 - Stran: 81
Zaključni račun Proračuna Občine Trzin za leto 2018 5/19 - Stran: 69 - sklep
5/19 - Stran: 69 - Odlok
Splošni del ZR
Posebni del ZR
Letno poročilo
Obrazložitev posebnega dela ZR
Posebne priloge k ZR
Sklep o določitvi končnega roka za prevzemanje obveznosti, ki zapadejo v plačilo v breme proračuna Občine Trzin za leto 2018 Sklep
Sklep o seznanitvi s konsolidirano premoženjsko bilanco občine na dan 31.12.2017 9/18 - Stran: 90
Sklep o sprejemu Proračuna OT za leto 2019; Odlok o Proračunu OT za leto 2019; splošni del; posebni del; NRP 9/18 - Stran: 84
9/18 - Stran: 85 -odlok
Splošni del
Posebni del
NRP 2019 - 2022
Načrt ravnanja z nepremičnim premoženjem Občine Trzin za leto 2019 ter spremembe in dopolnitve načrta 13/17 - Stran: 114
3/19 - Stran: 31
4/19 - Stran: 56
5/19 - Stran: 72
6/19 - Stran: 82
9/19 - Stran: 125
Sklep o sprejemu Rebalansa Proračuna OT za leto 2018, Odlok o Rebalansu Proračuna OT za leto 2018; splošni del, posebni del, NRP 9/18 - Stran: 78 - sklep
9/18 - Stran: 79 - odlok
Splošni del
Posebni del
NRP 2018 - 2021
Sklep o določitvi skupne vrednosti pravnih poslov za leto 2019 9/18 - Stran: 91
Sklep o sprejemu Zaključnega računa Proračuna Občine Trzin za leto 2017, Odlok o ZR OT za leto 2017, splošni del, posebni del 4/18 - Stran: 28
4/18 - Stran: 28 - Odlok
splošni del
posebni del
Sklep o sprejemu Proračuna Občine Trzin za leto 2019 v prvi obravnavi 13/17 - Stran: 127
Sklep o sprejemu Sprememb Proračuna Občine Trzin za leto 2018; Odlok o Spremembah proračuna, splošni in posebni del, NRP 13/17 - Stran: 121
13/17 - Stran: 121 - Odlok
Splošni del
Posebni del
Načrt razvojnih programov
Sklep o sprejemu Rebalansa proračuna OT za l. 2017;Odlok o Rebalansu Proračuna;splošni in posebni del;Načrt razvojnih programov 8/17 - stran: 68
8/17 - stran: 68 - Odlok
Splošni del
Posebni del
NRP
Sklep o seznanitvi s Polletnim poročilom župana o izvrševanju Proračuna Občine Trzin za leto 2017 8/17 - stran: 61
Sklep o seznanitvi s konsolidirano premoženjsko bilanco občine na dan 31.12.2016 5/17 - stran: 53
Sklep o sprejemu Zaključnega računa Proračuna Občine Trzin za leto 2016; Odlok o ZR, splošni in posebni del 3/17 - stran: 37
3/17 - stran: 38 - Odlok
Zaključni račun - splošni del
Zaključni račun - posebni del
Sklep o sprejemu Proračuna Občine Trzin za leto 2018; Odlok o Proračunu Občine Trzin za leto 2018; Proračun Občine Trzin za leto 2/2017, stran: 18
Odlok 2/2017, stran: 18
Splošni del
Posebni del
NRP
Sklep o določitvi skupne vrednosti pravnih poslov za leto 2018 2/2017, stran: 25
Sklep o sprejemu predloga Proračuna Občine Trzin za leto 2018 v prvi obravnavi 15/16, stran: 115
Sklep o sprejemu Sprememb Proračuna Občine Trzin za leto 2017, Odlok o Spremembah Proračuna Občine Trzin za leto 2017, Spremembe 15/16, stran: 109
15/16, stran: 110 - odlok
Splošni del
Posebni del
NRP
Sklep o sprejemu Rebalansa Proračuna Občine Trzin za leto 2016; Odlok o Rebalansu Proračuna Občine Trzin za leto 2016; Rebalans 15/16, stran: 104
15/16, stran 104 - odlok
Splošni del
Posebni del
NRP
Načrt ravnanja z nepremičnim premoženjem Občine Trzin za leto 2018 ter spremembe in dopolnitve načrta 15/16, stran: 97
13/17 - Stran: 113
3/18 - Stran: 19
Sklep o seznanitvi s Polletnim poročilom župana o izvrševanju Proračuna Občine Trzin za leto 2016 11/16- Stran: 64
Sklep o sprejemu Rebalansa Proračuna Občine Trzin za leto 2016; Odlok o Rebalansu Proračuna Občine Trzin za leto 2016; Rebalans 7/2016, stran: 48
7/2016, stran: 49
Splošni del
Posebni del
Načrt razvojnih programov za leto 2016 - 2019
Sklep o seznanitvi s konsolidirano premoženjsko bilanco občine na dan 31.12.2015 7/2016, stran: 53
Odlok o Zaključnem računu Proračuna Občine Trzin za leto 2015; Zaključni račun za leto 2015 - splošni del; Zaključni račun za le 4/16 - Stran: 31
Zaključni račun - splošni del
Zaključni račun - posebni del
Sklep o sprejemu Proračuna Občine Trzin za leto 2017, Odlok o Proračunu Občine Trzin za leto 2017; Proračun Občine Trzin za leto 3/16 - stran: 16
3/16 - stran: 16
Splošni del
Posebni del
Načrt razvojnih programov za leto 2017 - 2020
Sklep o določitvi skupne vrednosti pravnih poslov za leto 2017 3/16 - stran: 21
Sklep o sprejemu Predloga Proračuna Občine Trzin za leto 2017 v prvi obravnavi 10/2015, stran 95
Sklep o sprejemu Sprememb Proračuna Občine Trzin za leto 2016; Odlok o spremembi Proračuna Občine Trzin za leto 2016; Splošni in 10/2015, stran 89
10/2015, stran 89
Splošni del
Posebni del
Načrt razvojnih programov
Načrt ravnanja z nepremičnim premoženjem Občine Trzin za leto 2016 in 2017 ter spremembe in dopolnitve načrta 10/2015, stran 82
2/2016 - Stran: 11
7/2016, stran: 54
13/2016- Stran: 84
2/2017 - stran: 26
3/17 - stran: 40
5/17 - stran: 53
8/17 - stran: 73
Sklep o seznanitvi s Polletnim poročilom župana o izvrševanju in realizaciji proračuna v prvi polovici leta 2015 6/15 - Stran: 66
Sklep o seznanitvi s konsolidirano premoženjsko bilanco občine na dan 31.12.2014 4/15 - Stran: 64
Sklep o sprejemu Rebalansa Proračuna Občine Trzin za leto 2015; Odlok o Rebalansu Proračuna Občine Trzin za leto 2015; Rebalans 4/15 - Stran: 59
4/15 - Stran: 59
Splošni del
Posebni del
Načrt razvojnih programov
Odlok o Zaključnem računu Proračuna Občine Trzin za leto 2014; Zaključni račun za leto 2014 - splošni del; Zaključni račun za le 3/15 - Stran: 41
Splošni del
Posebni del
Sklep o sprejemu Proračuna Občine Trzin za leto 2015; Odlok o Proračunu Občine Trzin za leto 2015; Uradni popravek objave Odloka 1/2015 - sklep - Stran: 3
1/2015 - odlok - Stran: 4
2/2015 - Stran: 37
Načrt razvojnih programov
2/2015 - Stran: 35
Sklep o sprejemu Proračuna Občine Trzin za leto 2016; Odlok o Proračunu Občine Trzin za leto 2016; Načrt razvojnih programov Obč 1/2015 - sklep - Stran: 7
1/2015 - odlok - Stran: 7
Načrt razvojnih programov
Splošni del Proračuna Občine Trzin za leto 2015 in 2016; Posebni del Proračuna Občine Trzin za leto 2015 in 2016 Splošni del
Posebni del
Načrt ravnanja z nepremičnim premoženjem Občine Trzin za leto 2015 in 2016; Spremembe in dopolnitve Načrta ravnanja z nepremični 11/14 - Stran: 182
2/2015 - Stran: 35
3/15 - Stran: 55
9/2015, Stran: 75
Sklep o določitvi skupne vrednosti pravnih poslov za leto 2015 in 2016 1/2015 - Stran: 16
Sklep o seznanitvi s Sklepom o začasnem financiranju Občine Trzin za obdobje od januarja do marca 2015; Sklep o začasnem financi 11/14 - Stran: 187
11/14 - Stran: 187
Sklep o sprejemu Predloga Proračuna za leto 2016 v prvi obravnavi 11/14 - Stran: 181
Sklep o sprejemu Predloga Proračuna za leto 2015 v prvi obravnavi 11/14 - Stran: 181
Sklep o sprejemu Rebalansa Proračuna Občine Trzin za leto 2014 II; Odlok o Rebalansu Proračuna Občine Trzin za leto 2014; Rebala 11/14 - Stran: 176
11/14 - Stran: 176
Splošni del
Posebni del
Načrt razvojnih programov Občine Trzin za leto 2014 - 2017
Sklep o seznanitvi s konsolidirano premoženjsko bilanco občine na dan 31.12.2013 7/14 - Stran: 116
Sklep o sprejemu Rebalansa Proračuna Občine Trzin za leto 2014; Odlok o Rebalansu Proračuna Občine Trzin za leto 2014; Rebalans 5/2014 - Stran: 85
5/2014 - Stran: 86
5/2014
5/2014
5/2014
Sklep o sprejemu Zaključnega računa Proračuna Občine Trzin za leto 2013; Zaključni račun za leto 2013 - splošni del; Zaključni r 5/2014 - Stran: 44
5/2014 - Stran: 45
5/2014 - Stran: 53
Sklep o določitvi skupne vrednosti pravnih poslov za leto 2014 1/2013 - Stran: 26
Sklep o sprejemu Proračuna Občine Trzin za leto 2014; Odlok o Proračunu Občine Trzin za leto 2014; Splošni del Proračuna Občine 8/2012 - Stran: 143
8/2012 - Stran: 143
8/2012
8/2012
8/2012
Zaključni račun Proračuna Občine Trzin za leto 2012 - sklep; Zaključni račun za leto 2012 - splošni del; Zaključni račun za leto 3/2013 - Stran: 45
3/2013 - Stran: 46
3/2013 - Stran: 54
Sklep o sprejemu predloga Rebalansa Proračuna Občine Trzin za leto 2013; Odlok o Rebalansu Proračuna Občine Trzin za leto 2013; 3/2013 - Stran: 91
3/2013 - Stran: 91
3/2013
3/2013
3/2013
Sklep o seznanitvi s konsolidirano premoženjsko bilanco občine na dan 31.12.2012 4/2013 - Stran: 193
Sklep o seznanitvi s Polletnim poročilom župana o izvrševanju Proračuna Občine Trzin za leto 2013 5/2013 - Stran: 203
Dodatni sklep o seznanitvi z obrazložitvijo župana o uresničevanju ciljev Strategije razvoja Občine Trzin za obdobje od 2005 do 5/2013 - Stran: 203
Sklep o sprejemu Rebalansa Proračuna Občine Trzin za leto 2013 II; Odlok o Rebalansu Proračuna Občine Trzin za leto 2013; Rebala 7/13 - Stran: 219
7/13 - Stran: 219
7/13
7/13
7/13
Sklep o sprejemu Sprememb Proračuna Občine Trzin za leto 2014; Odlok o Spremembah Proračuna Občine Trzin za leto 2014; Splošni d 7/13 - Stran: 224
7/13 - Stran: 224
7/13
7/13
7/13
Sklep - predlog Proračuna za leto 2014 -prva obravnava 7/2012 - Stran: 139
Načrt ravnanja z nepremičnim premoženjem Občine Trzin za leto 2014; Sprememba in dopolnitev Načrta ravnanja z nepremičnim premož 7/2012 - Stran: 129
4/2013 - Stran: 198
5/2013 - Stran: 205
7/14 - Stran: 157
Sklep o določitvi skupne vrednosti pravnih poslov za leto 2013 7/2012 - Stran: 129
Sklep o sprejemu Sprememb Proračuna Občine Trzin za leto 2013; Odlok o Spremembah Proračuna Občine Trzin za leto 2013; Spremembe 7/2012 - Stran: 124
7/2012 - Stran: 124
7/2012
7/2012
7/2012
Dodatni sklep o seznanitvi z obrazložitvijo župnana o uresničevanju ciljev Strategije razvoja OT za obdobje od 2005 do 2010 6/2012 - Stran: 111
Seznanitev s polletnim poročilom župana o izvrševanju proračuna Občine Trzin v prvi polovici leta 2012 6/2012 - Stran: 110
Sklep o seznanitvi s konsolidirano premoženjsko bilanco občine na dan 31.12.2011 5/2012 - Stran: 107
Sklep o sprejemu predloga Rebalansa Proračuna Občine Trzin za leto 2012; Odlok o Rebalansu Proračuna Občine Trzin za leto 2012; 5/2012 - Stran: 102
5/2012 - Stran: 102
5/2012
5/2012
5/2012
Zaključni račun Proračuna Občine Trzin za leto 2011 - sklep; Zaključni račun proračuna Občine Trzin za leto 2011 - splošni del i 4/2012 - Stran: 31
4/2012 - Stran: 32
4/2012 - Stran: 40
Sklep o sprejemu Proračuna Občine Trzin za leto 2013; Odlok o Proračunu Občine Trzin za leto 2013; Proračun Občine Trzin za leto 10/2011 - Stran: 217
10/2011 - Stran: 217
10/2011
10/2011
10/2011
Načrt ravnanja z nepremičnim premoženjem Občine Trzin za leto 2012 in leto 2013; Sprememba in dopolnitev Načrta ravnanja z nepre 4/2013 - Stran: 198
4/2012 - Stran: 79
1/2013 - Stran: 26
5/2013 - Stran: 205
Sklep - predlog proračuna za leto 2013 - prva obravnava 9/2011 - Stran: 205
Sklep o sprejemu Sprememb Proračuna Občine Trzin za leto 2012; Odlok o Spremembah Proračuna Občine Trzin za leto 2012; Spremembe 9/2011 - Stran: 194
9/2011 - Stran: 194
9/2011
9/2011
9/2011
Sklep o seznanitvi s premoženjsko bilanco Občine Trzin na dan 31.12.2006 5/2007 - Stran: 106
Sklep o spremembi Načrta pridobivanja in razpolaganja z nepremičnim premoženjem občine Trzin za leto 2009 in leto 2010 7/09 - Stran: 116
Odlok o rebalansu Proračuna Občine Trzin za leto 2009 7/09 - Stran: 118
Sklep o sprejemu predloga Odloka o Spremembah Proračuna OT za leto 2009, vključno s predlogom splošnega in posebnega dela Prorač 7/09 - Stran: 117
Rebalans Proračuna Občine Trzin za leto 2009 - splošni del, Rebalans Proračuna Občine Trzin za leto 2009 - posebni del, Načrt 7/09 - Stran: 120
7/09
7/09
Sklep o seznanitvi s Polletnim poročilom župana o izvrševanju proračuna Občine Trzin za leto 2009 6/09 - Stran: 93
Proračun Občine Trzin za leto 2010 - splošni del Proračun Občine Trzin za leto 2010 - posebni del Načrt razvojnih programov O 10/08 - Stran: 177
10/08
10/08
Sklep o sprejetju Zaključnega računa Proračuna Občine Trzin za leto 2008 3/09 - Stran: 18
Zaključni račun Proračuna Občine Trzin za leto 2008 - splošni del 3/09 - Stran: 18
Zaključni račun Proračuna Občine Trzin za leto 2008 - posebni del 3/09 - Stran: 24
Odlok o spremembah Proračuna Občine Trzin za leto 2008 10/07 - Stran: 178
Letni načrt pridobivanja in razpolaganja z nepremičnim premoženjem Občine Trzin za leto 2008 in leto 2009 10/07 - Stran: 180
Odlok o Proračunu Občine Trzin za leto 2009 11/07 - Stran: 189
Sklep o potrditvi Načrta pridobivanja in razpolaganja z nepremičnim premoženjem Občine Trzin za leto 2009 11/07 - Stran: 191
Sklep o sprejetju Zaključnega računa Proračuna Občine Trzin za leto 2007 2/08 - Stran: 13
Zaključni račun Občine Trzin za leto 2007 - splošni del 2/08 - Stran: 13
Zaključni račun Občine Trzin za leto 2007 - posebni del 2/08 - Stran: 20
Sklep o seznanitvi s konsolidirano premoženjsko bilanco občine na dan 31.12.2007 4/08 - Stran: 67
Sklep o seznanitvi s polletnim poročilom župana o izvrševanju Proračuna Občine Trzin za leto 2008 6/08 - Stran: 114
Dopolnjeni načrt pridobivanja in razpolaganja z nepremičninami - 2008 in 2009 6/08 - Stran: 115
Odlok o rebalansu Proračuna Občine Trzin za leto 2008 9/08 - Stran: 139
Sklep o spremembah Proračuna Občine Trzin za leto 2009 9/08 - Stran: 139
Odlok o spremembah proračuna Občine Trzin za leto 2009 9/08 - Stran: 140
Načrt pridobivanja in razpolaganja z nepremičninami - 2009 in 2010 9/08 - Stran: 147
Sklep o spremembi Načrta pridobivanja in razpolaganja z nepremičnim premoženjem Občine Trzin za leto 2009 in 2010 10/08 - Stran: 176
Odlok o proračunu Občine Trzin za leto 2010 10/08 - Stran: 177
Sklep o prenosu med proračunskimi postavkami in spremembo vrednosti projekta v NRP 2007 - 2011 za leto 2007 5/07 - Stran: 107
Poročilo župana o realizaciji prihodkov in odhodkov proračuna v prvih 6. mesecih leta 2007 6/07 - Stran: 114
Sklep o prenosu sredstev med proračunskimi postavkami 7/07 - Stran: 123
Rebalans proračuna Občine Trzin za leto 2007 9/07 - Stran: 130
Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o Proračunu Občine Trzin za leti 2007 in 2008 9/07 - Stran: 130
Rebalans Proračuna za leto 2007 - splošni del 9/07 - Stran: 132
Rebalans Proračuna za leto 2007 - posebni del 9/07 - Stran: 136
Načrt razvojnih programov 2007 - 2011 9/07 - Stran: 155
Letni program prodaje občinskega finančnega in stvarnega premoženja za l. 2007 in 2008 - rebalans 2007 9/07 - Stran: 159
Sprememba Načrta pridobivanja in razpolaganja z nepremičnim premoženjem Občine Trzin za leto 2009 in 2010 10/09 - Stran: 133
Spremembe Odloka o Proračunu Občine Trzin za leto 2010 10/09 - Stran: 134
Spremembe Proračuna Občine Trzin za leto 2010 - splošni del; Spremembe Proračuna Občine Trzin za leto 2010 - posebni del; 10/09 - Stran: 134
10/09
10/09
Odlok o ustanovitvi proračunskega sklada za investicijsko vzdrževanje Doma starejših Trzin 10/09 - Stran: 150
Odlok o ustanovitvi proračunskega sklada za investicije v telekomunikacijsko in drugo infrastrukturo 10/09 - Stran: 150
Zaključni račun Proračuna Občine Trzin za leto 2009 3/10 - Stran: 35
Zaključni račun Proračuna Občine Trzin za leto 2009 - splošni del 3/10 - Stran: 36
Zaključni račun Proračuna Občine Trzin za leto 2009 - posebni del 3/10 - Stran: 44
Sklep o spremembi Načrta pridobivanja in razpolaganja z nepremičnim premoženjem Občine Trzin za leto 2009 in 2010 3/10 - Stran: 81
Sklep o Rebalansu Proračuna Občine Trzin za leto 2010 6/10 - Stran: 112
Odlok o Rebalansu Proračuna Občine Trzin za leto 2010 3/10 - Stran: 81
Rebalans Proračuna Občine Trzin za leto 2010 - splošni del Rebalans Proračuna Občine Trzin za leto 2010 - posebni del Rebalans 3/10 - Stran: 81
3/10
3/10
Sklep o seznanitvi s konsolidirano premoženjsko bilanco Občine Trzin na dan 31.12.2009 5/10 - Stran: 93
Sprememba Načrta pridobivanja in razpolaganja z nepremičnim premoženjem Občine Trzin za leto 2009 in leto 2010 5/10 - Stran: 104
Sklep o Rebalansu Proračuna Občine Trzin za leto 2010 3/10 - Stran: 81
Odlok o Rebalansu Proračuna Občine Trzin za leto 2010 6/10 - Stran: 112
Rebalans Proračuna Občine Trzin za leto 2010 - splošni del Rebalans Proračuna Občine Trzin za leto 2010 - posebni del Načrt ra 6/10 - Stran: 112
6/10
6/10
Sklep o seznanitvi s Polletnim poročilom župana o izvrševanju proračuna Občine Trzin za leto 2010 6/10 - Stran: 112
Sklep o tem, da je Letni načrt pridobivanja in razpolaganja z nepremičnim premoženjem Občine Trzin za leti 2011 in 2012 ustrezno 12/10 - Stran: 200
Sklep - Predlog Proračuna za leto 2011 - prva obravnava 12/10 - Stran: 200
Sklep - Predlog Proračuna za leto 2012 - prva obravnava 12/10 - Stran: 200
Dodatni sklep glede razveljavitve Odloka o ustanovitvi Javnega zavoda za kulturo, izobraževanje, šport, turizem in mladino Trzin 12/10 - Stran: 200
Sklep o seznanitvi OS s Sklepom o začasnem financiranju Občine Trzin za obdobje od januarja do marca 2011 12/10 - Stran: 200
Sklep o začasnem financiranju Občine Trzin za obdobje od januarja do marca 2011 12/10 - Stran: 200
Načrt pridobivanja in razpolaganja z nepremičnim premoženjem Občine Trzin za leto 2011 in 2012 1/11 - Stran: 1
Sklep o sprejemu Proračuna za leto 2011 1/11 - Stran: 3
Odlok o Proračunu Občine Trzin za leto 2011 1/11 - Stran: 3
Sklep o sprejemu Proračuna za leto 2012 1/11 - Stran: 6
Odlok o Proračunu Občine Trzin za leto 2012 1/11 - Stran: 6
Splošni del Proračuna Občine Trzin za leto 2011 in leto 2012 Posebni del Proračuna Občine Trzin za leto 2011 in leto 2012 1/11 - Stran: 9
1/11
Načrt razvojnih programov za leto 2011 - 2014 1/11 - Stran: 9
Načrt razvojnih programov za leto 2012 - 2015 1/11 - Stran: 9
Zaključni račun Proračuna Občine Trzin za leto 2010 - sklep Zaključni račun Proračuna Občine Trzin za leto 2010 - splošni del 3/11 - Stran: 33
3/11 - Stran: 34
3/11 - Stran: 50
Sklep o seznanitvi s konsolidirano premoženjsko bilanco občine na dan 31.12.2010 4/11 - Stran: 111
Sklep o seznanitvi s Polletnim poročilom župana o izvrševanju Proračuna Občine Trzin za leto 2011 5/2011 - Stran: 123
Dodatni sklep o seznanitvi z obrazložitvijo župana o izvrševanju ciljev Strategije razvoja OT za obdobje 2005 do 2010 5/2011 - Stran: 123
Sklep o sprejemu predloga Rebalansa Proračuna OT za leto 2011 5/2011 - Stran: 125
Odlok o Rebalansu Proračuna Občine Trzin za leto 2011 5/2011 - Stran: 125
Rebalans Proračuna Občine trzin za leto 2011 - splošni del 5/2011 - Stran: 125
Rebalans Proračuna Občine trzin za leto 2011 - posebni del 5/2011
Rebalans Načrta razvojnih programov Občine Trzin za leto 2011 - 2014 5/2011 - Stran: 125
Odlok o Rebalansu Proračuna Občine Trzin za leto 2011 II 8/2011 - Stran: 161
Rebalans Proračuna Občine trzin za leto 2011 - splošni del II 8/2011
Rebalans Proračuna Občine Trzin za leto 2011 - posebni del II 8/2011
Sklep o sprejemu predloga Rebalansa Proračuna Občine Trzin za leto 2011 II 8/2011
Rebalans Načrta razvojnih programov za leto 2011 - 2014 II 8/2011