FINANCE IN GOSPODARSTVO

NEURADNA PREČIŠČENA BESEDILA

Naziv Priponke
Odlok o prodaji blaga zunaj prodajaln na območju občine Trzin NPB1 NPB1
Odlok o občinskih taksah v Občini Trzin - NPB2 NPB2
Odlok o turističnem vodenju na območju Občine Trzin - NPB1 NPB1
Pravilnik o plačilih oziroma sejninah občinskih funkcionarjev, članov delovnih teles OS, članov drugih organov NPB3 NPB3
Pravilnik o podelitvi nagrad za dosežke na področju inovacij v občini Trzin - NPB1 NPB1