DRUŽBENE DEJAVNOSTI

NEURADNA PREČIŠČENA BESEDILA

Naziv Priponke
Odlok o ustanovitvi javnega vzgojno-izobraževalnega zavoda Osnovna šola Trzin - NPB3 NPB3
Odlok o postopku in merilih za sofinanciranje letnega programa športa v Občini Trzin NPB1 NPB1
Odlok o Knjižnici Domžale - NPB2 NPB2
Odlok o ustanovitvi javnega vzgojno-izobraževalnega zavoda Osnovna šola Roje - NPB1 NPB1
Odlok o ustanovitvi javnega vzgojno-izobraževalnega zavoda Glasbena šola Domžale - NPB1 NPB 1
Lokalni program kulture v Občini Trzin za obdobje 2014 do 2021 NPB1
Pravilnik o štipendiranju v občini Trzin NPB2 NPB2
Pravilnik o kriterijih za ugotavljanje upravičenosti do občinske socialne pomoči NPB3 NPB3
Pravilnik o sofinanciranju programov in prireditev društev, klubov, zvez in drugih organizacij zunaj področij kulture, športa in NPB3
Pravilnik o sofinanciranju kulturnih dejavnosti v Občini Trzin - NPB2 NPB2
Pravilnik o povračilu stroškov šolskega prevoza otrokom s posebnimi potrebami NPB2 NPB2
Odlok o ustanovitvi Javnega zavoda Medobčinski muzej Kamnik NPB1 NPB1
Sklep o določitvi cen programov predšolske vzgoje v Osnovni šoli Trzin, Enoti vrtec Žabica NPB1 NPB1
Pogoji za izdajo soglasja za prepis učencev iz drugih šolskih okolišev v Osnovno šolo Trzin - NPB2 NPB2
Sklep o določitvi nepremičnin in opreme, ki sestavljajo javno infrastrukturo na področju kulture v Občini Trzin NPB1 NPB1