LOKALNA SAMOUPRAVNA SKUPNOST

Volitve

Naziv Priponke
Odlok o določitvi volilne enote v občini Trzin 2/2016 - stran: 10
Sklep o delni povrnitvi stroškov volilne kampanje 10/22 - Stran: 81
Sklep o imenovanju volilnega odbora za izvedbo volitev za predstavnika OT (elektorja) v volilno telo VE št. 2 za volitve 2017 10/17 - stran: 93
Sklep o izvolitvi predst. OT (elektorja) v volilno telo VE št. 2 za volitve predst. lok. int. v DS na volitvah 2017 10/17 - stran: 93
Sklep o imenovanju volilnega odbora za izvedbo volitev za predstavnika (elektorja) v volilno telo za volitve predstavnika lokaln 9/07 - Stran: 129
Sklep o izvolitvi predstavnika (elektorja) v volilno telo za volitve predstavnika lokalnih interesov v Državnem svetu v volilni 9/07 - Stran: 130
Sklep o določitvi kandidata za predstavnika lokalnih interesov v Državnem svetu v volilni enoti št. 2 za volitve 2007 9/07 - Stran: 130
Sklep o imenovanju volilnega odbora za izvedbo volitev za predstavnika (elektorja) v volilno telo za volitve predstavnika lokaln 7/2012 - Stran: 140
Sklep o izvolitvi predstavnika (elektorja) v volilno telo za volitve predstavnika lokalnih interesov v Državnem svetu v volilni 7/2012 - Stran: 140
Sklep o seznanitvi s poročili organizatorjev volilnih kampanj za lokalne volitve 2018 5/19 - Stran: 74
Sklep o seznanitvi s poročili organizatorjev volilnih kampanj za lokalne volitve 2014 2/2015 - Stran: 34
Sklep o seznanitvi s poročili organizatorjev volilnih kampanj za lokalne volitve 2010 2/11 - Stran: 29
Sklep o seznanitvi s poročili organizatorjev volilnih kampanj za lokalne volitve 2006 2/2007 - Stran: 38
Sklep o razpisu referenduma o vprašanju lokacije za pokopališče ter določitev vsebine referendumskega vprašanja 5/2006 - Stran: 77
9/2006 - Stran: 130
Sklep o seznanitvi s poročili Občinske volilne komisije 10/10 - Stran: 186
Sklep o seznanitvi s poročili Občinske volilne komisije 9/14 - Stran: 164
Sklep o seznanitvi s poročiloma Občinske volilne komisije Občine Trzin 18/18 - Stran: 122
Izid volitev župana v občini Trzin 9/14 - Stran: 165