LOKALNA SAMOUPRAVNA SKUPNOST

Volitve

Naziv Priponke
Odlok o določitvi volilne enote v občini Trzin 2/2016 - stran: 10
Sklep o delni povrnitvi stroškov volilne kampanje 10/22 - Stran: 81
Sklep o izvolitvi predstavnika OT (elektorja) v volilno telo VE št. 2 za volitve predst. lok. interesov v DS na volitvah 2022 16/22 - Stran: 128
Seznam kandidatov za župana Občine Trzin za lokalne volitve, ki bodo 20. novembra 2022 19/22 - Stran: 143
Seznam list kandidatov za volitve v Občinski svet Občine Trzin, ki bodo 20. novembra 2022 19/22 - Stran: 144
Sklep o seznanitvi s poročili organizatorjev volilnih kampanj za lokalne volitve 2018 5/19 - Stran: 74
Sklep o seznanitvi s poročili organizatorjev volilnih kampanj za lokalne volitve 2014 2/2015 - Stran: 34
Sklep o seznanitvi s poročili organizatorjev volilnih kampanj za lokalne volitve 2010 2/11 - Stran: 29
Sklep o seznanitvi s poročili organizatorjev volilnih kampanj za lokalne volitve 2006 2/2007 - Stran: 38
Sklep o razpisu referenduma o vprašanju lokacije za pokopališče ter določitev vsebine referendumskega vprašanja 5/2006 - Stran: 77
9/2006 - Stran: 130
Sklep o seznanitvi s poročiloma Občinske volilne komisije Občine Trzin 22/22 - Stran: 150
Sklep o seznanitvi s poročili Občinske volilne komisije 10/10 - Stran: 186
Sklep o seznanitvi s poročili Občinske volilne komisije 9/14 - Stran: 164
Sklep o seznanitvi s poročiloma Občinske volilne komisije Občine Trzin 18/18 - Stran: 122
Izid volitev župana v občini Trzin 9/14 - Stran: 165