LOKALNA SAMOUPRAVNA SKUPNOST

Nadzorni odbor

Naziv Priponke
Poslovnik Nadzornega odbora Občine Trzin 4/19 - Stran: 60
Sklep o seznanitvi s Poslovnikom Nadzornega odbora Občine Trzin 10/17 - stran: 87
Sklep OS o seznanitvi s Poslovnikom Nadzornega odbora Občine Trzin 2/2015 - Stran: 29
Sklep OS o seznanitvi s Poslovnikom Nadzornega odbora Občine Trzin 9/07 - Stran: 166
Sklep o imenovanju predsednika, namestnika predsednika in članic Nadzornega odbora Občine Trzin 1/23 - Stran: 6
Sklep o seznanitvi z Letnim programom dela Nadzornega odbora Občine Trzin za leto 2024; Letni program dela NO za leto 2024 6/24 - Stran: 27 - Sklep o seznanitvi
6/24 - Stran: 28 - Letni program dela
Sklep o seznanitvi z Letnim programom dela Nadzornega odbora Občine Trzin za leto 2023 in Letni program dela NO za leto 2023 11/23 - Stran: 70
11/23 - Stran: 71 - Letni program dela NO OT za leto 2023
Sklep o seznanitvi s Poročilom o opravljenem nadzoru nad porabo sredstev na PP0244-Investicije v TK in drugo infrastr.; Poročilo 6/24 - Stran: 35 - Sklep
6/24 - Stran: 36 - Poročilo
Sklep o seznanitvi s Poročilom o opravljenem nadzoru nad porabo občinskih sredstev dodeljenih ŠD Trzin za leto 2022; Poročilo 6/24 - Stran: 32 - Sklep
6/24 - Stran: 33 - Poročilo
Sklep o seznanitvi s Poročilom o opravljenem nadzoru nad porabo občinskih sredstev dodeljenih ŠD Skirca Trzin za l.2022;Poročilo 6/24 - Stran: 29 - Sklep
6/24 - Stran: 29 - Poročilo
Sklep o seznanitvi s Poročilom o opravljenem nadzoru nad izračunom cene programa vrtca; Poročilo 22/23 - Stran: 160 - Sklep
22/23 - Stran: 161 - Poročilo
Sklep o seznanitvi s Poročilom o opravljenem nadzoru nad porabo občinskih sredstev dodeljenih Orientacijskemu klubu; Poročilo 1/24 - Stran: 2 - Sklep
1/24 - Stran: 2 - Poročilo
Sklep OS o seznanitvi z Letnim programom dela Nadzornega odbora Občine Trzin za leto 2009 3/09 - Stran: 65
Letni program dela Nadzornega odbora za leto 2009 3/09 - Stran: 65
Sklep o seznanitvi OS z letnim programom dela Nadzornega odbora za leto 2010 2/10 - Stran: 9
Letni program dela Nadzornega odbora za leto 2010 2/10 - Stran: 9
Sklep o seznanitvi OS z letnim programom dela Nadzornega odbora za leto 2011 2/11 - Stran: 25
Letni program dela Nadzornega odbora za leto 2011 2/11 - Stran: 25
Sklep o seznanitvi OS z Letnim programom dela Nadzornega odbora za leto 2012 1/2012 - Stran: 6
Letni program dela Nadzornega odbora za leto 2012 1/2012 - Stran: 6
Sklep o seznanitvi z Letnim programom dela Nadzornega odbora za leto 2013 in Letni program dela NO za leto 2013 2/2013 - Stran: 33
2/2013 - Stran: 33
Sklep o seznanitvi z Letnim programom dela Nadzornega odbora Občine Trzin za leto 2014 in Letni program dela Nadzornega odbora z 3/14 - Stran: 22
3 - Stran: 22
Sklep o seznanitvi z Letnim programom dela Nadzornega odbora Občine Trzin za leto 2015 in Letni program dela Nadzornega odbora z 2/2015 - Stran: 34
2/2015 - Stran: 34
Sklep o seznanitvi z Letnim programom dela Nadzornega odbora Občine Trzin za leto 2016 in Letni program dela Nadzornega odbora z 3/16 - stran: 23
3/16 - stran: 23
Sklep o seznanitvi z Letnim programom dela Nadzornega odbora Občine Trzin za leto 2017 in Letni program dela Nadzornega odbora O 2/2017 - stran: 29
2/2017 - stran: 29
Sklep o seznanitvi z Letnim programom dela Nadzornega odbora Občine Trzin za leto 2018 in Letni program dela NO za leto 2018 2/18 - stran: 12 - sklep
2/18 - stran: 12 - letni program
Sklep o seznanitvi z Letnim programom dela Nadzornega odbora Občine Trzin za leto 2019 in Letni program dela NO za leto 2019 4/19 - Stran: 54 - sklep
4/19- Stran: 55 - Program dela NO
Sklep o seznanitvi z Letnim programom dela Nadzornega odbora Občine Trzin za leto 2020; Letni program dela NO za leto 2020 3/20 - Stran: 24 - Sklep
3/20 - Stran: 24 - Letni program dela
Sklep o seznanitvi z Letnim programom dela Nadzornega odbora Občine Trzin za leto 2021; Letni program dela NO za leto 2021 2/21 - Stran: 42 - sklep
2/21 - Stran: 42 - letni program
Sklep o seznanitvi s Poročilom o delu Nadzornega odbora Občine Trzin v letu 2004 5/2005 - Stran: 109
Sklep OS o seznanitvi s Poročilom o delu NO Občine Trzin v letu 2005 in Letnim programom dela NO za leto 2006 2/2006 - Stran: 14
Poročilo o delu Nadzornega odbora Občine Trzin v letu 2005 2/2006 - Stran: 14
Poročilo o delu NO Občine Trzin v letu 2008 1/2009 - Stran: 4
Sklep OS o seznanitvi s Poročilom o delu Nadzornega odbora občine Trzin v letu 2009 1/10 - Stran: 1
Poročilo o delu Nadzornega odbora Občine Trzin v letu 2009 1/10 - Stran: 1
Sklep o seznanitvi OS s Poročilom o delu Nadzornega odbora v letu 2011 1/2012 - Stran: 4
Poročilo o delu Nadzornega odbora v letu 2011 1/2012 - Stran: 4
Sklep o seznanitvi s Poročilom o delu Nadzornega odbora Občine Trzin v letu 2012 in Poročilo o delu Nadzornega odbora OT v letu 2/2013 - Stran: 30
2/2013 - Stran: 31
Sklep o seznanitvi s Poročilom o delu Nadzornega odbora Občine Trzin v letu 2013 in Poročilo o delu NO Občine Trzin v letu 2013 3/14 - Stran: 23
3/14 - Stran: 23
Sklep o seznanitvi s Poročilom o delu Nadzornega odbora Občine Trzin za leto 2015 in Poročilo o delu Nadzornega odbora za leto 2 3/16 - stran: 21
3/16 - stran: 21
Sklep o seznanitvi s Poročilom o delu Nadzornega odbora Občine Trzin v letu 2016 in Poročilo Nadzornega odbora Občine Trzin za l 2/2017 - stran: 26
2/2017 - stran: 27
Sklep o seznanitvi s Poročilom o delu Nadzornega odbora Občine Trzin v letu 2017 in Poročilo o delu NO v letu 2017 2/18 - stran: 9
2/18 - stran: 9 - poročilo
Sklep o seznanitvi s Poročilom o delu Nadzornega odbora Občine Trzin v letu 2019; Poročilo 3/20 - Stran: 19 - Sklep
3/20 - Stran: 19 - Poročilo
Sklep občinskega sveta o obravnavi in sprejemu Poročila NO o nadzoru Zaključnega računa Proračuna Občine Trzin za leto 2002 10/03 - Stran: 76
Poročilo o nadzoru Zaključnega računa Proračuna Občine Trzin za leto 2002 10/03 - Stran: 77
Sklep OS o seznanitvi z Zapisnikom o nadzoru porabnikov proračunskih sredstev za leto 2004 in s Poročili NO o delovanju društev 3/2006 - Stran: 68
Sklep OS o obravnavi in sprejemu Poročila skupnega nadzornega organa občin soustanoviteljic o nadzoru poslovanja Javnega podjetj 6/04 - Stran: 77
Poročilo o nadzoru porabe proračunskih sredstev pri OŠ Trzin in seznanitev OS s poročilom 8/2004 - Stran: 83
8/2004 - Stran: 83
Poročilo o nadzoru porabe proračunskih sredstev pri OŠ Trzin s sklepo OS o seznanitvi in sprejemom dveh dodatnih sklepov 1/2005 - Stran: 2
1/2005 - Stran: 2
1/2005 - Stran: 2
1/2005 - Stran: 3
Poročilo o nadzoru porabe sredstev iz proračuna Občine Trzin za PGD Trzin za leto 2003 in sklep OS o seznanitvi 5/2005 - Stran: 110
Sklep o seznanitvi OS s poročilom Nadzornega odbora o nadzoru porabe občinskih sredstev OŠ Trzin in Enote vrtec Trzin in Poročil 10/2005 - Stran: 183
Poročila Nadzornega odbora o delovanju društev 3/2006 - Stran: 68
Sklep OS o seznanitvi s Poročilom NO Občine Trzin o nadzoru porabe ožje občinske uprave Občine Trzin za leto 2004 7/2006 - Stran: 88
Sklep OS o seznanitvi z dokončnimi poročili o opravljenem nadzornem pregledu nabav in prodaj občinskega premoženja v letu 2006, 10/2008 - Stran: 187
Poročilo Nadzornega odbora o nadzoru nabav in prodaj občinskega premoženja v letu 2006 1/2009 - Stran: 8
Poročilo Nadzornega odbora o pregledu poslovanja OŠ Trzin - Enota Vrtec za leto 2007 1/2009 - Stran: 9
Poročilo Nadzornega odbora o pregledu poslovanja Turističnega društva Kanja Trzin za leto 2007 1/2009 - Stran: 11
Sklep OS o seznanitvi z dokončnimi poročili o opravljenih nadzornih pregledih poslovanja PGD Trzin, KUD Franc Kotar Trzin, Šahov 4/09 - Stran: 66
Dodatni sklep k Sklepu OS o seznanitvi z dokončnimi poročili o opravljenih nadzornih pregledih poslovanja PGD Trzin, KUD Franc K 4/09 - Stran: 66
Poročilo Nadzornega odbora o pregledu poslovanja Prostovoljnega gasilskega društva Trzin za leto 2007 4/09 - Stran: 67
Poročilo Nadzornega odbora o pregledu poslovanja KUD Franc Kotar Trzin za leto 2007 4/09 - Stran: 67
Poročilo Nadzornega odbora o pregledu poslovanja Šahovskega društva Trzin za leto 2007 4/09 - Stran: 68
Poročilo Nadzornega odbora o pregledu poslovanja Strelskega društva Trzin za leto 2007 4/09 - Stran: 69
Sklep o seznanitvi z dokončnimi poročili o opravljenem nadzornem pregledu poslovanja OŠ Trzin (brez vrtca), Smučarskega društva 5/09 - Stran: 79
Sklep o seznanitvi z ukrepi vodstva KUD Franc Kotar za odpravo nepravilnosti 5/09 - Stran: 83
Sklep OS o seznanitvi z dokončnim poročilom o opravljenem nadzornem pregledu poslovanja KUD Franc Kotar Trzin za leto 2008 1/10 - Stran: 2
Poročilo Nadzornega odbora o pregledu poslovanja KUD Franc Kotar Trzin za leto 2008 1/10 - Stran: 2
Poročilo Nadzornega odbora o pregledu poslovanja kolesarskega društva Felixi za leto 2007 in Sklep o seznanitvi s poročilom 5/10 - Stran: 93
5/10
Sklep o seznanitvi s poročilom o stanju nedokončanih nadzornih pregledov 8/10 - Stran: 180
Ugotovitveni sklep o prenehanju funkcije člana in predsednika Nadzornega odbora Občine Trzin 5/2014 - Stran: 112
Sklep o seznanitvi NO s končnim poročilom o pregledu prihodkov Občine Trzin za leto 2008 in s končnim poročilom NO o nadzoru por 2/11 - Stran: 26
Končno poročilo Nadzornega odbora o pregledu prihodkov Občine Trzin za leto 2008 2/11 - Stran: 26
Sklep o seznanitvi z dokončnim poročilom NO o pregledu javnih razpisov izvedenih v obdobju od 30.06.2010 do 31.03.2011 in o sezn 8/2011 - Stran: 179
končno poročilo Nadzornega odbora o nadzoru porabljenih sredstev za izgradnjo Doma starejših Trzin 2/11 - Stran: 27
Seznanitev s končnim vmesnim poročilom o nadzoru nad financiranjem gradnje vrtca in Dokončnim poročilom Nadzornega odbora o preg 9/2011 - Stran: 211
Vmesno poročilo o o nadzoru nad financiranjem gradnje vrtca 9/2011 - Stran: 211
Poročilo o pregledu odprave pomanjkljivosti pri porabi občinskih sredstev za leto 2008 (Strelsko društvo) 9/2011 - Stran: 213
Sklep o seznanitvi OS s končnim poročilom Nadzornega odbora o nadzoru nad ravnanjem z določenimi parcelami 1/2012 - Stran: 7
Končno Poročilo Nadzornega odbora o nadzoru nad ravnanjem z določenimi parcelami 1/2012 - Stran: 7
Sklep o seznanitvi s Končnim poročilom Nadzornega odbora o delnem nadzoru nad učinkovitostjo delovanja medobčinskega inšpekcijsk 3/2012 - Stran: 19
Poročilo nadzornega odbora o delnem nadzoru nad učinkovitostjo delovanja medobčinskega inšpekcijskega organa z vidika sofinancir 3/2012 - Stran: 19
Sklep o seznanitvi OS s Končnim poročilom NO o pregledu poslovanja Prostovoljnega gasilskega društva Trzin v letu 2011 in Končni 2/2013 - Stran: 34
Končno poročilo Nadzornega odbora o pregledu poslovanja Prostovoljnega gasilskega društva Trzin v letu 2011 2/2013 - Stran: 34
Končno poročilo Nadzronega odbora o pregledu poslovanja Turističnega društva Kanja Trzin v letu 2011 2/2013 - Stran: 36
Sklep o sezanitvi s Končnim poročilom NO o nadzoru nad financiranjem gradnje vrtca 3/2013 - Stran: 98
Končno poročilo NO o nadzoru nad financiranjem gradnje vrtca 3/2013 - Stran: 98
Sklep o seznanitvi s Končnim poročilom NO o nadzoru nad pregledom realiziranih naložb v Jefačn kovo domačijo; s Končnim poročilo 3/14 - Stran: 25
Končno poročilo Nadzornega odbora o nadzoru nad pregledom realiziranih naložb v Jefačn kovo domačijo 3/14 - Stran: 26
Končno poročilo Nadzornega odbora o nadzoru nad financiranjem rušenja objekta in gradnjo novega skladiščno stanovanjskega objekt 3 - Stran: 27
Končno poročilo Nadzornega odbora o nadzoru izplačevanja plač funkcionarjev in zaposlenih v občinski upravi ter z njihovim delom 3/14 - Stran: 29
Sklep o seznanitvi s Končnim poročilom Nadzornega odbora o nadzoru nad upravnim poslovanjem in dodeljevanju sredstev 5/2014 - Stran: 109
Končno poročilo Nadzornega odbora o nadzoru nad upravnim poslovanjem in dodeljevanju sredstev 5/2014 - Stran: 109
Sklep o seznanitvi s Končnim poročilom nadzora nad financiranjem z občinskimi sredstvi pri upravljanju s prostori in dejavnostjo 11/14 - Stran: 172
Končno poročilo nadzora nad financiranjem z občinskimi sredstvi pri upravljanju s prostori in dejavnostjo Centra Ivana Hribarja 11/14 - Stran: 172
Končno poročilo Nadzornega odbora o nadzoru nad programskim in finančnim delom občinskega glasila Odsev 11/14 - Stran: 174
Sklep o seznanitvi s Končnim poročilom nadzora nad porabo občinskih sredstev Združenja borcev za vrednote NOB Trzin za leto 2015 9/2015, Stran: 74
9/2015, Stran: 74
Sklep o seznanitvi z dokončnim poročilom nadzora nad porabo občinskih sredstev Društva prijateljev mladine za leto 2014; Poročil 10/2015, stran 105
10/2015, stran 105
Sklep o seznanitvi z dokončnimi poročili: Poročilo nadzora nad porabo občinskih sredstev društva Orientacijski klub Trzin za let 3/16 - stran: 24
3/16 - stran: 24
3/16 - stran: 26
Sklep o seznanitvi z dokončnim poročilom nadzora nad stroški izvedbe protokolarnih dogodkov za leto 2014; poročilo 4/16 - Stran: 33
4/16 - Stran: 33
Sklep o seznanitvi z dokončnim poročilom nadzora nad porabo občinskih sredstev za sodne stroške, storitve odvetnikov, sodnih izv 11/16- Stran: 66
11/16- Stran: 68
11/16- Stran: 67
Sklep o seznanitvi z dokončnim poročilom nadzora nad porabo občinskih sredstev Prostovoljnega gasilskega društva Trzin za leto 2 13/16- Stran: 82
13/16- Stran: 82
Sklep o seznanitvi z dokončnim poročilom nadzora nad porabo občinskih sredstev Društva Samokres za leto 2015 in dokončnim poroči 2/2017 - stran: 30
2/2017 - stran: 30
2/2017 - stran: 32
Sklep o seznanitvi z dokončnimi poročili: CZ Trzin za leto 2015; Cestni promet in infrastruktura za leto 2015 in TD Kanja 2015 3/17 - stran: 42
3/17 - stran: 42 - poročilo CZ
3/17 - stran: 43 - poročilo cestni promet
3/17 - stran: 44 - poročilo TD Kanja
Sklep o seznanitvi z dokončnima poročiloma:socialno varstvo starih za l.2016;poraba sredstev na PP0277-Obnova vodovoda Habatova- 2/18 - stran: 13 - sklep
2/18 - stran: 13 - poročilo - socialno varstvo
2/18 - stran: 14 - poročilo PP0277
Sklep o seznanitvi s Končnim poročilom o opravljenem Nadzoru nad porabo sredstev KUD Franc Kotar Trzin za l.2016;končno poročilo 3/18 - Stran: 18
3/18 - Stran: 18 - končno poročilo
Sklep o seznanitvi s Končnim poročilom o opravljenem nadzoru nad porabo občinskih sredstev dodeljenih Smučarskemu društvu Trzin 4/18 - Stran: 31
Končno poročilo
Seznanitev z dokončnimi poročili nadzornega odbora: MIR 2016; PP0002 in Odsev 2016 9/18 - Stran: 93 - sklep
9/18 - Stran: 93 - končno poročilo MIR
9/18 - Stran: 95 - končno poročilo PP0002
9/18 - Stran: 97 - končno poročilo Odsev
Seznanitev z dokončnimi poročili nadzornega odbora:dobavitelji,komunalne dejavnosti,PD,vrtec,ŠD,Felixi,Florjan,Kanja,KUD,strelci 3/19 -Stran: 33 - sklep
3/19 - Stran: 33 - poročilo dobavitelji
3/19- Stran: 35 - poročilo komunalne dejavnosti in investicije za l. 2016
3/19- Stran: 36 - poročilo PD Onger 2016
3/19 - Stran: 38 - poročilo Vrtec 2017
3/19 - Stran: 39 - poročilo Športno društvo 2017
3/19 - Stran: 41 - poročilo Felixi 2017
3/19 - Stran: 44 - poročilo Florijan 2017
3/19 - Stran: 45 - poročilo TD Kanja 2017
3/19 - Stran: 46 - poročilo KUD 2017
3/19 - Stran: 49 - poročilo Strelsko društvo 2017
Sklep o seznanitvi z dokončnimi poročili (PGD za leto 2018, križišča v OIC in razširitev izhoda iz OIC) 11/19 - Stran: 154 - sklep
11/19 - Stran: 154 - Končno poročilo PGD 2018
11/19 - Stran: 157 - končno poročilo križišča v OIC
11/19 - Stran: 160 - Končno poročilo razširitev izhoda iz OIC
Seznanitev z dokončnimi poročili Nadzornega odbora Občine Trzin, Poročilo ŠD Trzin za leto 2018 in Poročilo Felixi za leto 2018 13/19 - Stran: 194 - Sklep
13/19 - Stran: 194 - Poročilo ŠD Trzin;
13/19 - Stran: 198 - Poročilo Felixi
Sklep o seznanitvi z dokončnima poročiloma (protokolarni dogodki v letu 2018 in najemna pogodba Taubi) 3/20 - Stran: 12 - Sklep
3/20 - Stran: 13 - Poročilo protokolarni dogodki
3/20 - Stran: 15 - Poročilo Taubi
Sklep o seznanitvi s Končnim poročilom o opravljenem nadzoru nad porabo občinskih sredstev na PP0002-Materialni in drugi stroški 11/20 - Stran: 177 - Sklep
11/20 - Stran: 178 - Končno poročilo
Sklep o seznanitvi z dokončnimi poročili Nadzornega odbora (Strelsko društvo, Mladinski klub in PP0334-Prečrpališče Trzin-Mlake) 16/20 - Stran: 263 - Sklep
16/20 - Stran: 264 - Strelsko društvo
16/20 - Stran: 267 - Mladinski klub
16/20 - Stran: 270 - Prečrpališče Trzin-Mlake