LOKALNA SAMOUPRAVNA SKUPNOST

Lokalna samoupravna skupnost

Naziv Priponke
Uradno prečiščeno besedilo Statuta Občine Trzin UPB1 2/21 - Stran: 21
Statut Občine Trzin ter sprememba statuta 8/20 - Stran: 153
15/20 - Stran: 240
Statut Občine Trzin s spremembami in dopolnitvami 2/99 - Stran: 7
4/2000 - Stran: 63
5/2003 - Stran: 33
2/2006 - Stran: 9
Uradno prečiščeno besedilo Statuta Občine Trzin in Sklep o sprejemu UPB-2 Statuta Občine Trzin kot delovnega pripomočka občinske 2/2006 - Stran: 10
2/2006 - Stran: 10
Sprememba Statuta Občine Trzin 8/2006 - Stran: 125
Odlok o občinskem prazniku in priznanjih Občine Trzin, Spremembe in dopolnitve Odloka 3/99 - Stran: 25
15/16, Stran: 120
3/21 - Stran: 46
Odlok o grbu in zastavi Občine Trzin 7/21 - Stran: 54
Grafična priloga
Lokalni razvojni program Občine Trzin za obdobje 2014 do 2020 7/14 - Stran: 119
Sklep o seznanitvi s predlogom Lokalnega razvojnega programa Občine Trzin za obdobje 2014 do 2020 pripravljenim za prvo obravnav 5/2014 - Stran: 104
Sklep s katerim Občina Trzin pristopa k pobudi za ustanovitev nove Lokalne akcijske skupine (LAS) 7/14 - Stran: 119
Sklep o imenovanju predsednice, namestnice predsednice, članic ter namestnic članic Občinske volilne komisije OT 11/23 - Stran: 69
Sklep o ustanovitvi Sveta Občine Trzin za preventivo in vzgojo v cestnem prometu in Sklep o dopolnitvi Sklepa 10/99 - Stran: 140
9/2011 - Stran: 214
Sklep o imenovanju članov Sveta Občine Trzin za preventivo in vzgojo v cestnem prometu 22/23 - Stran: 164
Sklep o ustanovitvi Sosveta za varnost, Sklep o imenovanju treh članov iz vrst občanov 5/2011 - Stran: 134
21/23 - Stran: 111
Razpis za posredovanje predlogov za podelitev priznanj Občine Trzin za leto 2013 1/2013 - Stran: 27
Predlog Komisije za občinska priznanja, proslave in promocijo občine o podelitvi občinskih priznanj in nagrad za leto 2009 4/09 - Stran: 74
Predlog Komisije za občinska priznanja, proslave in promocijo občine o podelitvi občinskih priznanj in nagrad za leto 2010 3/10 - Stran: 87
Predlog Komisije za občinska priznanja, proslave in promocijo občine o podelitvi občinskih priznanj za leto 2011 3/11 - Stran: 105
Predlog Komisije za občinska priznanja, proslave in promocijo občine o podelitvi občinskih priznanj za leto 2012 4/2012 - Stran: 96
Predlog Komisije za občinska priznanja, proslave in promocijo občine o podelitvi občinskih priznanj za leto 2013 3/2013 - Stran: 100
Predlog Komisije za občinska priznanja, proslave in promocijo občine o podelitvi občinskih priznanj za leto 2014 5/2014 - Stran: 106
Predlog Komisije za informiranje, občinska priznanja, proslave in promocijo občine o podelitvi občinskih priznanj za leto 2015 3/15 - Stran: 54
Predlog Komisije za informiranje, občinska priznanja, proslave in promocijo občine o podelitvi občinskih priznanj za leto 2016 4/16 - Stran: 36
Predlog Komisije za informiranje, občinska priznanja, proslave in promocijo občine o podelitvi občinskih priznanj za leto 2017 3/2017 - stran: 41
Predlog Komisije za informiranje, občinska priznanja, proslave in promocijo občine o podelitvi občinskih priznanj za leto 2018 4/18- Stran: 31
Predlog Komisije za informiranje, občinska priznanja, proslave in promocijo občine o podelitvi občinskih priznanj za leto 2019 5/19 - Stran: 73
Predlog Komisije za informiranje, občinska priznanja, proslave in promocijo občine o podelitvi občinskih priznanj za leto 2020 5/2020 - Stran: 36
5/2020 - Stran: 36 - Sklep
Predlog Komisije za informiranje, občinska priznanja, proslave in promocijo občine o podelitvi občinskih priznanj za leto 2021 8/21 - Stran: 71
Predlog Komisije za informiranje, občinska priznanja, proslave in promocijo občine o podelitvi občinskih priznanj za leto 2022 5/22 - Stran: 57
Predlog Komisije za informiranje, občinska priznanja, proslave in promocijo občine o podelitvi občinskih priznanj za leto 2023 11/23 - Stran: 68
Predlog Komisije za informiranje, občinska priznanja, proslave in promocijo občine o podelitvi občinskih priznanj za leto 2024 6/24 - Stran: 27
Sklep o višini denarne nagrade, ki jo prejmejo prejemniki občinskih nagrad za leto 2013. 3/2013 - Stran: 99
Sklep o višini denarne nagrade, ki jo prejmejo prejemniki občinskih nagrad za leto 2014 5/2014 - Stran: 106
Sklep o višini denarne nagrade, ki jo prejmejo prejemniki občinskih nagrad za leto 2015 3/15 - Stran: 54
Sklep o višini denarne nagrade, ki jo prejmejo prejemniki občinskih nagrad za leto 2016 4/16 - Stran: 35
Sklep o višini denarne nagrade, ki jo prejmejo prejemniki občinskih nagrad za leto 2017 3/2017 - stran: 41
Sklep o višini denarne nagrade, ki jo prejmejo prejemniki občinskih nagrad za leto 2018 4/18 - Stran: 31
Sklep o višini denarne nagrade, ki jo prejmejo prejemniki občinskih nagrad za leto 2019 5/19 - Stran: 73
Sklep o višini denarne nagrade, ki jo prejmejo prejemniki občinskih nagrad za leto 2021 8/21 - Stran: 70
Sklep o višini denarne nagrade, ki jo prejmejo prejemniki občinskih nagrad za leto 2022 5/22 - Stran: 57
Sklep o višini denarne nagrade, ki jo prejmejo prejemniki občinskih nagrad za leto 2023 11/23 - Stran: 68
Sklep o višini denarne nagrade, ki jo prejmejo prejemniki občinskih nagrad za leto 2024 6/24 - Stran: 26
Sklep o odobritvi uporabe občinskega grba Ateljeju Piramida, Majdi Ogrinc s.p. iz Trzina, Blatnica 1 5/2000 - Stran: 66
Sklep o odobritvi uporabe občinskega grba Francu Tekavcu s.p. iz Trzina, Habatova ul. 7/a 5/2000 - Stran: 66
Sklep o odobritvi uporabe občinskega grba na knjigi Pesmi Žerjavčkov, Društvu upokojencev Žerjavčki Trzin 2/2005 - Stran: 13
Sklep o odobritvi uporabe občinskega grba na publikacijah, zloženkah in podobno, Osnovni šoli Trzin 6/2000 - Stran: 69
Sklep o odobritvi uporabe občinskega grba na vodniku, izdanem ob 25-letnici delovanja PD Onger Trzin, Planinskemu društvu Onger 5/2005 - Stran: 128
Sklep o odobritvi uporabe občinskega grba Turističnemu društvu Trzin 7/2000 - Stran: 107
Sklep OS o soglasju s predlogom Komisije za občinska priznanja, proslave in promocijo občine o podelitvi občinskih priznanj in n 4/09 - Stran: 74
Sklep o soglasju s predlogom Komisije za občinska priznanja, proslave in promocijo občine o podelitvi občinskih priznanj in nagr 3/10 - Stran: 87
Sklep o soglasju s predlogom Komisije za občinska priznanja, proslave in promocijo občine o podelitvi občinskih priznanj in nagr 3/11 - Stran: 104
Sklep o sprejemu predloga Sklepa o ustanovitvi Sveta LUR in Sklepa o ustanovitvi Regionalnega razvojnega sveta LUR 1/2006 - Stran: 1
Sklep o sprejemu razvojnega programa podeželja na območju občin savske ravni in Posavskega hribovja, v katerga je vključenih 13 10/2004 - Stran: 111
Sklep o spremembi oz. dopolnitvi Sklepa o sprejemu predloga Sklepa o ustanovitvi Sveta LUR in Sklepa o ustanovitvi Regionalnega 7/07 - Stran: 123
Sklep o uradnem elektronskem naslovu Občine Trzin 7/2005 - Stran: 170
Sklep o začasni veljavnosti veljavnih aktov Občine Domžale v Občini Trzin, vključno s smiselno uporabo Statuta in Poslovnika o d 1/98 - Stran: 2
Sklep občinskega sveta glede obravnavanega Poročila o uresničevanju Strategije razvoja Občine Trzin 2/2003 - Stran: 5
Sklep občinskega sveta o sprejemu predloga Regionalnega razvojnega programa Ljubljanske urbane regije za obdobje 2002 – 2006, Do 3/2003 - Stran: 26
3/2003 - Stran: 26
Sklep OS glede obravnave pobude Zbora občanov, sklicanega za območje Mengeške ceste, Jemčeve in Habatove ulice in ulice Za hribo 6/08 - Stran: 122
Sklep OS o seznanitvi s Končnim poročilom o spremljanju in koordiniranju Regionalnega razvojnega programa Ljubljanske urbane reg 5/2007 - Stran: 106
Sklep OS o seznanitvi s Poročilom o spremljanju in koordinaciji izvajanja Regionalnega razvojnega programa za obdobje 2002 - 200 7/2006 - Stran: 86
Sklep OS o seznanitvi s poročilom župana o uresničevanju Strategije razvoja Občine Trzin za obdobje 2000-2004 3/2005 - Stran: 34
Strategija razvoja Občine Trzin za obdobje 2005-2010 z naložbami in posebnimi razvojnimi programi 2005-2010; Dodatni sklep o sez 3/2005 - Stran: 35
3/2005 - Stran: 54
5/2011 - Stran: 123
6/2012 - Stran: 111
Sklep OS o vključitvi Občine Trzin v pripravo RRP LUR za obdobje 2007 - 2013 2/2005 - Stran: 13
Stališča OS Občine Trzin ob obravnavi Predloga območij pokrajin v Sloveniji 6/07 - Stran: 115
Sklep o imenovanju članov Sveta Občine Trzin za varstvo uporabnikov javnih dobrin 11/19 - Stran: 164
Sklep o seznanitvi OS s potekom gradnje vrtca in zapleti med OT in družbo Jelovica hiše d.o.o. 2/2012 - Stran: 13
Mnenje Občine Trzin k osnutkom pokrajinske zakonodaje 11/21 - Stran: 86