FINANCE IN GOSPODARSTVO

Osebni in drugi prejemki

Naziv Priponke
Pravilnik o plačilih oziroma sejninah občinskih funkcionarjev, članov delovnih teles OS, članov drugih organov ter drugih preds. 6/08 - Stran: 112
7/2011 - Stran: 156
2/24 - Stran: 11
7/24 - Stran:: 52
Sklep o seznanitvi z znižanjem sejnin občinskih svetnikov, članov delovnih teles občinskega sveta, članov drugih organov ter dru 7/2012 - Stran: 139
Sklep o sprejemu Pravilnika o sredstvih za delo svetniških skupin v občinskem svetu Občine Trzin 9/2008 - Stran: 161
Pravilnik o sredstvih za delo svetniških skupin v občinskem svetu Občine Trzin 9/2008 - Stran: 161
Sklep o višini dotacij političnim strankam za obdobje 2023 - 2026 4/23 - Stran: 11