OKOLJE IN PROSTOR, STANOVANJSKA IN KOMUNALNA DEJAVNOST TER GOSPODARSTVO

Stanovanjska dejavnost - poslovni prostori

Naziv Priponke
Stanovanjski program Občine Trzin za obdobje 2016-2020; Sklep o podaljšanju veljavnosti Stanovanjskega programa 11/16- Stran: 64
16/20 - Stran: 250
Pravilnik o oddaji službenih stanovanj Občine Trzin v najem 3/2006 - Stran: 70
Pravilnik o delitvi sredstev Občine Trzin za stanovanjska posojila 9/2006 - Stran: 131