DRUŽBENE DEJAVNOSTI

Sociala

Naziv Priponke
Odlok o organiziranju pomoči na domu v Občini Trzin 8/2001 - Stran: 75
Odlok o določanju oprostitev pri plačilu storitve pomoč na domu 5/2003 - Stran: 35
Odlok o predmetu, pogojih in postopku podeljevanja koncesije za pomoč družini na domu 9/2005 - Stran: 175
Pravilnik o kriterijih za ugotavljanje upravičenosti do občinske socialne pomoči ter spremembe in dopolnitve Pravilnika 12/23 - Stran: 73
13/23 - Stran: 78
16/23 - Stran: 86
20/23 - Stran: 98
Pravilnik o sofinanciranju humanitarnih dejavnosti v Občini Trzin 8/17 - stran: 63
Sklep o pričetku aktivnosti za izgradnjo doma za starejše občane na območju Občine Trzin 9/99 - Stran: 137
Sklep OS o seznanitvi s Poročilom o uresničevanju investicijskega programa za investicijo "izgradnja doma za starejše v Trzinu" 4/2008 - Stran: 67
Sklep o sklenitvi pogodbe za izvajanje socialnovarstvne storitve "pomoč na domu" z javnim zavodom Dom počitka Mengeš 4/2006 - Stran: 76
Sklep o potrditvi cene za socialno varstveno storitev pomoč družini na domu, od 1. 5. 2024 dalje 6/24 - Stran: 20
Sklep o potrditvi cene za socialno varstveno storitev pomoč družini na domu od 1. 5. 2023 dalje 11/23 - Stran: 53
Sklep o potrditvi cene za socialno varstveno storitev pomoč družini na domu, od 1. 5. 2022 dalje 5/22 - Stran: 41
Sklep o potrditvi cene za socialno varstveno storitev pomoč družini na domu, od 1. 5. 2021 dalje 8/21 - Stran: 58
Sklep o potrditvi cene za socialno varstveno storitev ugotavljanje upravičenosti do občinske socialne pomoči za leto 2024 6/24 - Stran: 21
Sklep o potrditvi cene za socialno varstveno storitev ugotavljanje upravičenosti do občinske socialne pomoči za leto 2023 11/23 - Stran: 51
Sklep o potrditvi cene za socialno varstveno storitev ugotavljanje upravičenosti do občinske socialne pomoči za leto 2022 5/22 - Stran: 40
Sklep o potrditvi cene za socialno varstveno storitev ugotavljanje upravičenosti do občinske socialne pomoči za leto 2021 8/21 - Stran: 59
Sklep o potrditvi cene za socialno varstveno storitev ugotavljanje upravičenosti do občinske socialne pomoči za leto 2020 11/20 - Stran: 176
Sklep o potrditvi cene za socialno varstveno storitev ugotavljanje upravičenosti do občinske socialne pomoči za leto 2019 9/19 - Stran: 91
Sklep o potrditvi cene za socialno varstveno storitev ugotavljanje upravičenosti do občinske socialne pomoči za leto 2018 4/18 - Stran: 27
Sklep o potrditvi cene za socialno varstveno storitev ugotavljanje upravičenosti do občinske socialne pomoči za leto 2017 5/17 - stran: 49
Sklep o potrditvi cene za storitev "ugotavljanje upravičenosti do občinske socialne pomoči" 3/08 - Stran: 59
Sklep o potrditvi cene za storitev "ugotavljanje upravičenosti do občinske socialne pomoči" od 1.5.2009 dalje 4/09 - Stran: 74
Sklep o potrditvi cene za vodenje postopkov ugotavljanja upravičenosti do občinske denarne pomoči za leto 2013 2/2013 - Stran: 29
Sklep o potrditvi cene za socialno varstveno storitev "ugotavljanje upravičenosti do občinske socialne pomoči" za leto 5/2014 - Stran: 43
Sklep o potrditvi cene za socialno varstveno storitev ugotavljanje upravičenosti do občinske socialne pomoči za leto 2015 2/2015 - Stran: 27
Sklep o potrditvi cene za socialno varstveno storitev ugotavljanje upravičenosti do občnske socialne pomoči za leto 2016 3/16 - stran: 15
Sklep občinskega sveta o seznanitvi z aktivnostmi v zvezi z uresničevanjem strateškega cilja izgradnje oddelka doma za starejše 6/2003 - Stran: 39
Sklep o soglasju k ceni za socialnovarstveno storitev osebna pomoč 3/2004 - Stran: 61
Sklep OS o seznanitvi z vsebino pogodbe o najemu Doma starejših Trzin 4/09 - Stran: 74
Sklep o seznanitvi s poslovnim poročilom Centra za socialno delo Domžale za leto 2008 4/09 - Stran: 74
Sklep o seznanitvi s Poslovnim poročilom Centra za socialno delo Domžale za leto 2009 3/10 - Stran: 85
Sklep o seznanitvi s Poslovnim poročilom Centra za socialno delo Domžale za leto 2010 3/11 - Stran: 33
Sklep o seznanitvi s Poslovnim poročilom Centra za socialno delo Domžale za leto 2012 4/2013 - Stran: 195
Sklep o seznanitvi s Poslovnim poročilom Centra za socialno delo Domžale za leto 2013 5/2014 - Stran: 43
Sklep o seznanitvi s Poslovnim poročilom Centra za socialno delo Domžale za leto 2014 2/2015 - Stran: 28
Sklep o seznanitvi s Poslovnim poročilom Centra za socialno delo Domžale za leto 2015 3/16 - stran: 15
Sklep o seznanitvi s Poslovnim poročilom Centra za socialno delo Domžale za leto 2016 5/17 - stran: 49
Sklep o seznanitvi s Poslovnim poročilom Centra za socialno delo Domžale za leto 2017 4/18 - Stran: 27
Sklep o seznanitvi s Poslovnim poročilom Centra za socialno delo Domžale za leto 2018 9/19 - Stran: 91
Sklep o seznanitvi s Poslovnim poročilom Centra za socialno delo Domžale za leto 2019 11/20 - Stran: 176
Sklep o seznanitvi s Poslovnim poročilom Centra za socialno delo Osrednja Slovenija - vzhod za leto 2020 8/21 - Stran: 58
Sklep o seznanitvi s Poslovnim poročilom in Poročilom o delu Centra za socialno delo Osrednja Slovenija - vzhod za leto 2021 5/22 - Stran: 40
Sklep o seznanitvi s Poslovnim poročilom Centra za socialno delo Osrednja Slovenija - vzhod za leto 2022 11/23 - Stran: 51
Sklep o seznanitvi s Poslovnim poročilom Centra za socialno delo Osrednja Slovenija - vzhod za leto 2023 6/24 - Stran: 21
Sklep OS o seznanitvi s Poročilom Doma počitka Mengeš o izvajanju socialnovarstvene storitve "pomoč na domu" v Trzinu za obdobje 4/2007 - Stran: 102
Sklep OS o seznanitvi s Poročilom Doma počitka Mengeš o izvajanju socialnovarstvene storitve "pomoč na domu" v Trzinu za leto 20 4/2008 - Stran: 66
Sklep o seznanitvi s poročilom Doma počitka Mengeš o izvajanju socialno varstvene storitve pomoč na domu za leto 2012 4/2013 - Stran: 195
Sklep o seznanitvi s poročilom Doma počitka Mengeš o izvajanju socialno varstvene storitve pomoč na domu za leto 2013 7/14 - Stran: 153
Sklep o seznanitvi s poročilom Doma počitka Mengeš o izvajanju socialno varstvene storitve pomoč na domu za leto 2014 2/2015 - Stran: 28
Sklep o seznanitvi s poročilom Doma počitka Mengeš o izvajanju socialno varstvene storitve pomoč na domu za leto 2015 3/16 - stran: 15
Sklep o seznanitvi s Poročilom Doma počitka Mengeš o izvajanju socialno varstvene storitve pomoč na domu za leto 2016 3/2017 - stran: 35
Sklep o seznanitvi s Poročilom Doma počitka Mengeš o izvajanju socialno varstvene storitve pomoč na domu za leto 2017 4/18 - Stran: 25
Sklep o seznanitvi s Poročilom Doma počitka Mengeš o izvajanju socialno varstvene storitve pomoč na domu za leto 2018 4/19 - Stran: 53
Sklep o seznanitvi s Poročilom Doma počitka Mengeš o izvajanju socialno varstvene storitve pomoč na domu za leto 2019 5/2020 - Stran: 32
Sklep o seznanitvi s poročilom Doma počitka Mengeš o izvajanju socialno varstvene storitve pomoč na domu za leto 2020 8/21 - Stran: 57
Sklep o seznanitvi s poročilom Doma počitka Mengeš o izvajanju socialno varstvene storitve pomoč na domu za leto 2021 5/22 - Stran: 40
Sklep o seznanitvi s poročilom Doma počitka Mengeš o izvajanju socialno varstvene storitve pomoč na domu za leto 2022 11/23 - Stran: 52
Sklep o seznanitvi s poročilom Doma počitka Mengeš o izvajanju socialno varstvene storitve pomoč na domu za leto 2023 6/24 - Stran: 19
Sklep o seznanitvi z Letnim poročilom Župnijske Karitas za leto 2009 5/10 - Stran: 96
Sklep o seznanitvi z Letnim poročilom Društva prijateljev mladine za leto 2009 5/10 - Stran: 97
Sklep o seznanitvi z Letnim poročilom Društva upokojencev Trzin za leto 2009 5/10 - Stran: 97
Sklep o seznanitvi z Letnim poročilom Medgeneracijskega društva Jesenski cvet za leto 2009 5/10 - Stran: 98
Dodatni sklep o določitvi višine plačila stroškov za socialnovarstveno storitev pomoč družini na domu 9/2011 - Stran: 193
Sklep o seznanitvi z Letnim poročilom Centra aktivnosti Trzin (CAT) za leto 2012 2/2013 - Stran: 29
Sklep o seznanitvi z Letnim poročilom Centra aktivnosti Trzin (CAT) za leto 2013 7/14 - Stran: 154
Sklep o seznanitvi z Letnim poročilom Centra aktivnosti Trzin (CAT) za leto 2014 2/2015 - Stran: 28
Sklep o seznanitvi z Letnim poročilom Centra aktivnosti Trzin (CAT) za leto 2015 3/16 - stran: 15
Sklep o seznanitvi z Letnim poročilom Centra aktivnosti Trzin (CAT) za leto 2016 3/2017 - stran: 35
Sklep o seznanitvi z Letnim poročilom Centra aktivnosti Trzin (CAT) za leto 2017 4/18 - Stran: 25
Sklep o seznanitvi z Letnim poročilom Centra aktivnosti Trzin (CAT) za leto 2018 4/19 - Stran: 53
Sklep o seznanitvi z Letnim poročilom Centra aktivnosti Trzin (CAT) za leto 2019 5/2020 - Stran: 32
Sklep o seznanitvi z Letnim poročilom Centra aktivnosti Trzin (CAT) za leto 2020 8/21 - Stran: 57
Sklep o seznanitvi z Letnim poročilom Centra aktivnosti Trzin (CAT) za leto 2021 5/22 - Stran: 41
Sklep o seznanitvi z Letnim poročilom Centra aktivnosti Trzin (CAT) za leto 2022 11/23 - Stran: 52
Sklep o seznanitvi z Letnim poročilom Centra aktivnosti Trzin (CAT) za leto 2023 6/24 - Stran: 19