FINANCE IN GOSPODARSTVO

Gospodarstvo in kmetijstvo

Naziv Priponke
Odlok o dodeljevanju občinskih pomoči na področju gospodarstva in kmetijstva 5/2002 - Stran: 56
Odlok o turističnem vodenju na območju Občine Trzin ter Odlok o dopolnitvah Odloka 10/07 - Stran: 182
2/11 - Stran: 29
Odlok o merilih in pogojih za določitev obratovalnega časa gostinskih obratov in kmetij, na katerih se opravlja gostinska dejavn 6/2010 - Stran: 116
Obvezna razlaga prvega in drugega odstavka 3. člena in prvega odstavka 7. člena Odloka o merilih in pogojih za določitev obratov 2/2016 - Stran: 12
Odlok o porabi koncesijske dajatve za trajnostno gospodarjenje z divjadjo 8/10 - Stran: 181
Odlok o prodaji blaga zunaj prodajaln na območju občine Trzin, dopolnitve odloka in Sklep o določitvi lokacij 4/20 - Stran: 26
6/22 - Stran: 59
14/23 - Stran: 81 - Sklep o določitvi lokacij z grafičnimi prilogami
Pravilnik o ugodnem kreditiranju podjetništva in ostalega zasebništva v Občini Trzin 6/99 - Stran: 101
Pravilnik o dodeljevanju občinskih pomoči gospodarstvu 6/2002 - Stran: 57
Pravilnik o dodeljevanju pomoči za ohranjanje in razvoj kmetijstva in podeželja v občini Trzin za programsko obdobje 2007 - 2013 9/07 - Stran: 171
Pravilnik o podelitvi nagrad za dosežke na področju inovacij v občini Trzin ter Pravilnik o spremembah in dopolnitvah Pravilnika 7/2011 - Stran: 153
3/2012 - Stran: 18
Sklep OS o seznanitvi s poročilom o realizaciji razpisa za subvencioniranje obrestnih mer za podjetništvo in ostalo zasebništvo 2/2007 - Stran: 39
Sklep OS o obravnavi ponudb za vključitev Občine Trzin v podjetniški center ter o izvedbi 3-dnevne delavnice na temo podjetništv 6/2005 - Stran: 129
Sklep OS o sprejemu stališč v zvezi s pridelavo genetsko spremenjenih organizmov na območju Občine Trzin 6/07 - Stran: 116