DRUŽBENE DEJAVNOSTI

Zdravstvo

Naziv Priponke
Odlok o ustanovitvi javnega zavoda Zdravstveni dom Domžale 7/2000 - Stran: 94
Sklep o seznanitvi s Predlogom nove rešitve prostorske problematike v Zdravstvenem domu Domžale 13/23 - Stran: 78
Sklep o potrditvi Investicijskega programa za ŠIRITEV ZDRAVSTVENEGA DOMA DOMŽALE IN GRADNJA PODZEMNE GARAŽE 11/21 - Stran: 77
Sklep o seznanitvi s Predinvesticijsko zasnovo širitve Zdravstvenega doma Domžale in gradnje podzemne garaže 2/21 - Stran: 21
Sklep o seznanitvi s predstavitvijo izgradnje prizidka Zdravstvenega doma Domžale 9/19 - Stran: 92
Sklep o potrditvi investicijskega programa (IP) za projekt Vzpostavitev zdravstvenih ambulant 20/23 - Stran: 97
Sklep o zagotavljanju sredstev za plačilo kliničnih pregledov,opravljenih v ambulanti za bolezni dojk Zdravstvenega doma za žens 11/99 - Stran: 179
Sklep o sofinanciranju specialnega pedagoga v Zdravstvenem domu Domžale 3/2000 - Stran: 49
Sklep o soglasju k imenovanju direktorice Zdravstvenega doma Domžale 11/20 - Stran: 187
Sklep OS o izdaji negativnega stališča glede podelitve koncesije na področju patronažne dejavnosti 7/07 - Stran: 123
Sklep OS o seznanitvi z Analizo umrljivosti v občinah Domžale, Mengeš, Moravče, Lukovica in Trzin v obdobju 2000-2003 11/2005 - Stran: 200
Sklep OS o seznanitvi z vsebino predloga pisma o nameri in soglasju, da za obdobje 20 let javni zavod Lekarna Ljubljana v obliki 6/08 - Stran: 121
Sklep OS o seznanitvi z vlogo gospe Mirjam Svetlin za podelitev koncesije na območju patronažne dejavnosti in predlogu OS, da se 6/08 - Stran: 122
Sklep o seznanitvi s Poročilom o delu defektološke službe v Zdravstvenem domu Domžale za leto 2002 2/2003 - Stran: 9
Sklep OS o seznanitvi s poslovnim poročilom Zdravstvenega doma Domžale za leto 2006 7/07 - Stran: 123
Sklep OS o seznanitvi z letnim poročilom Zdravstvenega doma Domžale za leto 2008 6/09 - Stran: 98
Sklep o seznanitvi z letnim poročilom Zdravstvenega doma Domžale za leto 2009 5/10 - Stran: 95
Sklep o seznanitvi z Letnim poročilom Zdravstvenega doma Domžale za leto 2010 5/2011 - Stran: 121
Sklep o seznanitvi z Letnim poročilom Zdravstvenega doma Domžale za leto 2011 5/2012 - Stran: 98
Sklep o seznanitvi z Letnim poročilom Zdravstvenega doma Domžale za leto 2012 4/2013 - Stran: 194
Sklep o seznanitvi z Letnim poročilom Zdravstvenega doma Domžale za leto 2013 7/14 - Stran: 153
Sklep o seznanitvi z Letnim poročilom Zdravstvenega doma Domžale za leto 2014 4/15 - Stran: 57
Sklep o seznanitvi z Letnim poročilom Zdravstvenega doma Domžale za leto 2015 4/16 - Stran: 28
Sklep o seznanitvi z Letnim poročilom Zdravstvenega doma Domžale za leto 2016 3/2017 - stran: 35
Sklep o Seznanitvi z Letnim poročilom Zdravstvenega doma Domžale za leto 2017 4/18 - Stran: 25
Sklep o Seznanitvi z Letnim poročilom Zdravstvenega doma Domžale za leto 2018 4/19 - Stran: 53
Sklep o Seznanitvi z Letnim poročilom Zdravstvenega doma Domžale za leto 2019 5/2020 - Stran: 31
Sklep o seznanitvi s Poročilom o izvajanju Programa Svit v letu 2012 4/2013 - Stran: 195
Sklep o seznanitvi s Poročilom o izvajanju Programa Svit v letu 2013 7/14 - Stran: 153
Sklep o seznanitvi s Poročilom o izvajanju Programa Svit v letu 2014 4/15 - Stran: 57
Sklep o seznanitvi s Poročilom o izvajanju Programa Svit v letu 2015 4/16 - Stran: 28
Sklep o seznanitvi z Letnim poročilom o delovanju Programa Svit v letu 2016 3/2017 - stran: 35
Sklep o seznanitvi z Letnim poročilom o delovanju Programa Svit v letu 2017 4/18 - Stran: 25
Sklep o seznanitvi z Letnim poročilom o delovanju Programa Svit v letu 2018 4/19 - Stran: 53
Sklep o seznanitvi z Letnim poročilom o delovanju Programa Svit v letu 2019 5/2020 - Stran: 32