DRUŽBENE DEJAVNOSTI

Ostalo

Naziv Priponke
Strategija za mlade v Občini Trzin od leta 2017 do 2022 5/17 - stran: 50
Pravilnik o sofinanc. programov in prireditev društev,klubov,zvez in drugih organizacij zunaj področij kulture,športa...ter spre 8/2011 - Stran: 166
10/2015, stran 102
15/16, stran: 115
13/19 - Stran: 182
Sklep o pogojih za redno sofinanciranje dejavnosti društev in sorodnih organizacij iz proračuna občine Trzin 10/2005 - Stran: 183
Stališče glede stanja na področju problematike mladih v Občini Trzin 6/99 - Stran: 101
Sklep občinskega sveta o obravnavi in sprejemu poročila o delovanju Mladinskega kluba v letu 2004 in Sklep o organiziranju delov 2/2005 - Stran: 11
2/2005 - Stran: 12
Sklep občinskega sveta Trzin z organiziranjem aktivnosti v okviru akcije “Invalidom prijazna občina” 4/2003 - Stran: 30
Sklep o seznanitvi OS s poročilom o varnostnih razmerah v Občini Trzin za leto 2003 in prvo polovico leta 2004 8/2004 - Stran: 83
Sklep o seznanitvi z Letnim poročilom Območnega zruženja VVS Domžale Sekcija VVS Trzin za leto 2009 5/10 - Stran: 96
Sklep o seznanitvi z Letnim poročilom Združenja borcev za vrednote NOB Občine Trzin za leto 2009 5/10 - Stran: 97