LOKALNA SAMOUPRAVNA SKUPNOST

NEURADNA PREČIŠČENA BESEDILA

Naziv Priponke
Odlok o zagotavljanju obveščanja javnosti o delu Občine Trzin in glasilu Občine Trzin - NPB5 NPB5
Odlok o grbu in zastavi Občine Trzin NPB3 NPB3
Odlok o ustanovitvi Četrtnega odbora za območje OIC Trzin - NPB1 NPB1
Odlok o občinskem prazniku in priznanjih Občine Trzin NPB2 NPB2
Cenik glasila Občine Trzin Odsev NPB1 NPB1
Sklep o imenovanju predsednice, namestnice predsednice in članov ter namestnikov članov Občinske volilne komisije OT NPB1 NPB1
Sklep o imenovanju predsednika in članov Odbora za gospodarstvo, kmetijstvo in kohezijo NPB1 NPB1
Sklep o imenovanju predsednika in članov Odbora za mlade NPB1 NPB1
Sklep o ustanovitvi Sveta Občine Trzin za preventivo in vzgojo v cestnem prometu - NPB1 NPB1