URADNI POPRAVKI

Uradni popravki

Naziv Priponke
Uradni popravek Javnega razpisa za dodelitev štipendije nadarjenemu dijaku ali študentu za šolsko/študijsko leto 2023/2024 19/23 - Stran: 96
Uradni popravek objave Odloka o spremembah in dopolnitvah Odloka o ravnanju s komunalnimi odpadki v Občini Trzin 16/22 - Stran: 128
Uradni popravek Odloka o spremembah odloka o gospodarskih javnih službah v Občini Trzin 8/19 - Stran: 90
Uradni popravek objave grafične priloge Odloka o začasnem zavarovanju ožjega območja Blatnic,ki je bil objavljen v UV OT št10/17 11/17 - stran: 94
Uradni popravek Sklepa o začetku priprave sprememb in dopolnitev Odloka o občinskem prostorskem načrtu Občine Trzin - izvedbeni 7/2011 - Stran: 156
Uradni popravek Sklepa o določitvi nepremičnin in opreme, ki sestavljajo javno infrastrukturo na področju kulture v Občini Trzin 3/2013 - Stran: 101
Uradni popravek objave Odloka o spremembah in dopolnitvah Odloka o kategorizaciji občinskih cest v Občini Trzin 8/14 - Stran: 163
Uradni popravek objave Odloka o Proračunu Občine Trzin za leto 2015, ki je bil objavljen v Uradnem vestniku Občine Trzin, št. 1/ 2/2015 - Stran: 37
Uradni popravek Proračuna Občine Trzin za leto 2005 - posebni del 1/2005 - Stran: 1
Program priprave Odloka o spremembah in dopolnitvah Odloka o PUP-ih Za dopolnilno gradnjo v pretežno realiziranem naselju Trzin 3/2004 - Stran: 43
Uradni popravek Ur. vestnika Občine Trzin št. 2/2005 z dne 17.februar 2005 3/2005 - Stran: 21
Uradni popravek objav Uradnega vestnika Občine Trzin št. 5/2005 z dne 20. maj 2005 6/2005 - Stran: 21
Uradni popravek Sprememb pogojev za izdajo soglasja za prepis učencev iz drugih šolskih okolišev v OŠ Trzin 6/2006 - Stran: 83
Uradni popravek Odloka Proračunu Občine Trzin za leto 2009 (št. 11-1.1/2007 z dne 19.12.2007) in Sklepa OS o sprejemu obvezne ra 1/2008 - Stran: 9
Uradni popravek Letnega načrta dela Občinskega sveta Občine Trzin za leto 2008, št. 12-5/08 z dne 23.01.2008 (Ur.vestnik Občine 3/08 - Stran: 64
Uradni popravek naslova in podnaslovov Ur. vestnika št. 2/08 3/08 - Stran: 64