Skupna občinska uprava občin Trzin, Komenda, Lukovica, Mengeš, Moravče in Vodice "Medobčinski inšpektorat in redarstvo"

Mengeška cesta 9
1236 Trzin

T: 01 564 47 20
E-pošta: inspektorat@trzin.si

Uradne ure na sedežu inšpektorata, Mengeška cesta 9, Trzin, vsak ponedeljek in sredo med 9. in 11. uro.

Seznam predpisov Občine Trzin, na podlagi katerih uradne osebe Medobčinskega inšpektor. in redarstva vodijo prekrškovni postopek

Neuradna prečiščena besedila predpisov

Naziv Priponke
Odlok o javnem redu in miru NPB1 NPB1
Odlok o oskrbi s pitno vodo v občini Trzin NPB1 NPB1
Odlok o ravnanju z zapuščenimi ali nepravilno parkiranimi vozili v Občini Trzin NPB1 NPB1
Odlok o začasnem zavarovanju lokalnih naravnih vrednot v občini Trzin NPB2 NPB2
Odlok o načinu izvajanja lokalne gospodarske javne sl. sistemskega operaterja distribucijskega omrežja zemeljskega plina...NPB1 NPB1