Skupna občinska uprava občin Trzin, Komenda, Lukovica, Mengeš, Moravče in Vodice "Medobčinski inšpektorat in redarstvo"

Mengeška cesta 9
1236 Trzin

T: 01 564 47 20
E-pošta: inspektorat@trzin.si

Uradne ure na sedežu inšpektorata, Mengeška cesta 9, Trzin, vsak ponedeljek in sredo med 9. in 11. uro.

Seznam predpisov Občine Trzin, na podlagi katerih uradne osebe Medobčinskega inšpektor. in redarstva vodijo prekrškovni postopek

Seznam predpisov

Naziv Priponke
Odlok o ustanovitvi skupne občinske uprave "Medobčinski inšpektorat in redarstvo" 10/2009 - Stran: 148
Odlok o javnem redu in miru v občini Trzin ter spremembe in dopolnitve Odloka 9/2000 - Stran: 113
2/2001 - Stran: 12
9/2006 - Stran: 129
Odlok o občinskih cestah in cestnoprometni ureditvi v Občini Trzin 3/15 - Stran: 45
Odlok o oglaševanju, plakatiranju in obveščanju na območju občine Trzin 6/2012 - Stran: 112
Občinski program varnosti Občine Trzin 7/2009 - Stran: 99
Odlok o načinu izvajanja lokalne gospodarske javne službe sistemskega operaterja distribucijskega omrežja zemeljskega plina in g 4/2007 - Stran: 93
1/2009 - Stran: 1
Odlok o občinskih taksah v občini Trzin, spremembe in dopolnitve odloka 2/2007 - Stran: 39
7/13 - Stran: 235
10/15 - Stran: 79
Ugotovitveni sklep o vrednosti točke za izračun občinske takse za leto 2024 22/23 - Stran:112
Odlok o odvajanju komunalne in padavinske odpadne vode v občini Trzin - UPB1 5/2009 - Stran: 83
Odlok o oskrbi s pitno vodo v občini Trzin ter spremembe in dopolnitve Odloka 5/2005 - Stran: 115
6/2006 - Stran: 81
3/2009 - Stran: 60
Odlok o ravnanju s komunalnimi odpadki v občini Trzin ter spremembe in dopolnitve Odloka 6/2009 - Stran: 93
2/2010 - Stran: 9
Odlok o ravnanju z zapuščenimi ali nepravilno parkiranimi vozili v občini Trzin 7/2007 - Stran: 121
3/13 - Stran: 96
Pravilnik o cenah za odstranitev,hrambo in odvoz v razgradnjo nepravilno parkiranih ali/in zapuščenih vozil iz območja obč.Trzin 2/21 - Stran: 43
Odlok o začasnem zavarovanju lokalnih naravnih vrednot v občini Trzin ter spremembe in dopolnitve Odloka 2/2006 - Stran: 11
3/2009 - Stran: 63
9/15 - Stran: 74
Odlok o turistični taksi 9/18 - Stran: 77
Odlok o grbu in zastavi Občine Trzin 7/21 - Stran: 54
Grafična priloga