Razpisi in objave


Druge objave - Javna dražba za prodajo nepremičnine, parc. št. 1244/431 k.o. Trzin


Datum objave:
22.05.2018
Datum zaključka:
13.06.2018 do 12:00
Status:
Zaključen

Javna dražba za prodajo nepremičnine parc. št. 1244/431 k.o. Trzin:

- javna dražba

- vzorec pogodbe

- obrazec za prijavo na dražbo