Javni razpisi - Javni razpis za sofinanciranje izvajalcev Letnega programa športa in športnih prireditev v Občini Trzin za leto 2019


Datum objave:
31.01.2019
Datum zaključka:
25.02.2019
Status:
Zaključen

Javni razpis za sofinanciranje izvajalcev Letnega programa športa in športnih prireditev v Občini Trzin za leto 2019:

- javni razpis

- sprememba razpisa z dne 21. 2. 2019

- vzorec pogodbe

- merila za vrednotenje programov LPŠ

- obrazec za prijavo - vrhunski šport

- obrazec za prijavo - društva

- obrazec za prijavo - športna društva izven OT

- obrazec - prilagojen program za otroke in mladino 

- obrazec za prijavo - javni zavodi

- odlok