Druge objave - Javno naznanilo na podlagi Zakona o splošnem upravnem postopku


Datum objave:
10.12.2020
Datum zaključka:
25.12.2020
Status:
Zaključen

Javno naznanilo.

Odločba.