Javna naročila - Javno naročilo: Izvajanje konzultantskih storitev pri PRIPRAVI RPN - OBVOZNICA TRZIN


Datum objave:
18.10.2019
Datum zaključka:
06.11.2019 do 10:00
Status:
Zaključen

Javno naročilo: Izvajanje konzultantskih storitev pri PRIPRAVI RPN - OBVOZNICA TRZIN

Številka zadeve: 430-0024/2019

Datum: 18.10.2019

Občina Trzin obvešča, da je na Portalu javnih naročil objavila javno naročilo na področju storitev za predmet »Izvajanje konzultantskih storitev pri PRIPRAVI PROSTORSKEGA AKTA ZA UMEŠČANJE OBVOZNICE TRZIN, I. etapa priključne ceste Trzin  ̶  Domžale  ̶   priključek Študa«

Zainteresirane ponudnike, ki izpolnjujejo pogoje vabimo k pravočasni oddaji dopustne ponudbe.

RAZPISNA DOKUMENTACIJA je objavljena na Portalu javnih naročil (http://www.enarocanje.si/Obrazci/?id_obrazec=328837) pod številko JN007327/2019-W01.