Namere - Namera za sklenitev neposredne pogodbe


Datum objave:
09.05.2019
Datum zaključka:
30.05.2019
Status:
Zaključen

Na podlagi Zakona o stvarnem premoženju države in samoupravnih lokalnih skupnosti (ZSPDSLS - Uradni list RS, št. 11/18) in 19. člena Uredbe o stvarnem premoženju države in samoupravnih lokalnih skupnosti (Uradni list RS, št. 31/18) Občina Trzin objavlja namero o sklenitvi neposrednih pogodb za nepremičnine:

 

  • parc. št. 872/31, k.o. 1961-Trzin

 

Več informacij v prilogi!