Razpisi in objave


Javni razpisi - OBČINSKI REDAR - PRIPRAVNIK v Medobčinskem inšpektoratu in redarstvu, Mengeška 9, 1236 Trzin (dva prosta uradniška delovna mesta)


Datum objave:
09.08.2017
Datum zaključka:
14.08.2017
Status:
Zaključen

OBČINSKI REDAR - PRIPRAVNIK (dva prosta uradniška delovna mesta)