Sodelovanje javnosti pri pripravi predpisov - Odlok o razglasitvi cerkve svetega Florijana v Trzinu za kulturni spomenik lokalnega pomena - prva obravnava


Datum objave:
07.06.2021
Datum zaključka:
18.06.2021
Status:
Zaključen

Pripombe in predloge k predlaganemu aktu lahko oddate na elektronski naslov: info@trzin.si ali na naslov: Občina Trzin, Mengeška cesta 22, 1236 Trzin, do petka, 18. 6. 2021.

Obrazec za podajanje pripomb/predlogov.