Razpisi in objave


Sodelovanje javnosti pri pripravi predpisov - Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o občinskem prostorskem načrtu Občine Trzin - strateški in izvedbeni del (2SD OPN), dopolnjen osnutek - prva


Datum objave:
05.03.2018
Datum zaključka:
13.03.2018
Status:
Zaključen

Pripombe in predloge k predlaganemu odloku lahko oddate na elektronski naslov: info@trzin.si ali na naslov: Občina Trzin, Mengeška cesta 22, 1236 Trzin, do 13.03.2018.

Gradivo:

- Uvodna obrazložitev in sklep

- Obrazložitev OPN, Odlok o OPN - strateški del, Odlok o OPN - izvedbeni del

- Tabele k Odloku, Odlok o 2. spremembah in dopolnitvah Odloka o OPN Občine Trzin

- OPN - izvedbeni del - čistopis

- Kartografski del

- Okoljsko poročilo

- okoljsko poročilo - dodatek