Sodelovanje javnosti pri pripravi predpisov - Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o občinskih cestah in cestnoprometni ureditvi v Občini Trzin - skrajšani postopek


Datum objave:
21.02.2020
Datum zaključka:
02.03.2020
Status:
Zaključen

Pripombe in predloge k predlaganemu odloku lahko oddate na elektronski naslov: info@trzin.si ali na naslov: Občina Trzin, Mengeška cesta 22, 1236 Trzin, do ponedeljka, 2. 3. 2020.

Obrazec za podajanje pripomb/predlogov.