Sodelovanje javnosti pri pripravi predpisov - Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o postopku in merilih za sofinanciranje letnega programa športa v Občini Trzin - prva obravnava


Datum objave:
11.09.2020
Datum zaključka:
18.09.2020
Status:
Zaključen

Pripombe in predloge k predlaganemu aktu lahko oddate na elektronski naslov: info@trzin.si ali na naslov: Občina Trzin, Mengeška cesta 22, 1236 Trzin, do petka, 18. 9. 2020.

Obrazec za podajanje pripomb/predlogov.