S projektom smo pričeli v prvi polovici leta 2021, takoj po izgradnji Doma zaščite in reševanja. Skladno s projektno dokumentacijo smo opremili prostore v 1. nadstropju, in sicer konferenčno dvorano, pisarno Društva upokojencev Žerjavčki, predprostore, manjšo kuhinjo in pomožni prostor. Konferenčno dvorano, kjer svoje dejavnosti izvaja predvsem Center aktivnosti Trzin, smo opremili s sodobnim pohištvom in opremo. V dvorani tako v okviru projekta potekajo različne delavnice in dogodki: jezikovni tečaji, tečaji uporabe računalnika, plesni tečaji, glasbene delavnice, tečaji oblikovanja gline, strokovna predavanja, družabna srečanja ipd. Prav tako je s pomočjo operacije svoje prostore dobilo Društvo upokojencev Žerjavčki, ki imajo sedaj primerne prostore za svoje delovanje. Društvo tako organizira različne dogodke: olimpijado starejših, zdravstveni kotiček, vaje za urjenje spomina in logike, družabne igre, predavanja in izobraževanja, razstave ipd.

Projekt je prispeval k zadanim ciljem, saj so storitve medgeneracijskega centra pripomogle k vključitvi večjega števila starejših prebivalcev v družbeno življenje Trzina, dogodki in prireditve v okviru centra pa so prinesli nove priložnosti za socialne inovacije in razvoj, ki naslavlja probleme staranja prebivalstva.

Projekt se izvaja v okviru LAS Za mesto in vas. Naložbo sofinancirata Republika Slovenija in Evropska unija iz Evropskega sklada za regionalni razvoj.

Dom počitka MengešDruštvo upokojencev ŽerjavčkiEvropska unija Evropski sklad za regionalni razvojLAS Občina Trzin

Občina Trzin