Sporočilo za javnost glede Občinskega prostorskega načrta!