- Besedilo javne dražbe

- Priloga 1 - izjava o izpolnjevanju in sprejemanju pogojev javne dražbe

- Priloga 2 - soglasje k obdelavi osebnih podatkov

- Priloga 3 - tloris prvega nadstropja