S projektom Branju prijazna občina želijo splošne knjižnice v sodelovanju s Skupnostjo občin Slovenije in Ministrstvom za kulturo spodbuditi lokalne skupnosti k izvajanju ukrepov za izboljšanje bralne pismenosti, spodbujanje branja in razvoj bralne kulture in k zavedanju, da je branje življenjska vrednota. Naziv Branju prijazna občina velja tri leta, po treh letih ga občina lahko podaljša, za kar mora izpolnjevati naslednja izhodiščna pogoja:

  1. višino financiranja knjižnične dejavnosti je v zadnjih treh letih ohranila ali izboljšala,
  2. občina izkaže, da ima bralno kulturo in bralno pismenost opredeljeno v svojih strateških dokumentih.

Ob izpolnjevanju obeh izhodiščnih pogojev mora občina izpolnjevati vsaj enega od naslednjih dveh kriterijev:

Kriterij 1: V preteklih treh letih (2021-2023) je občina v svojem okolju spodbudila in (so)financirala vsaj en nov projekt, povezan z infrastrukturo na področju spodbujanja bralne kulture in bralne pismenosti:

  • KNJIGOBEŽNICE POD KOZOLCEM: Občina je odkupila kozolec, staro kmetijsko orodje in mehanizacijo in vse obnovila za namen ohranjanja kulturne dediščine. Pod kozolcem, ki ga obrašča stara trta in je namenjen tudi za prireditve in srečanja, so prostor dobile knjigobežnice pod kozolcem. Ene knjigobežnice pa so še pred Krajevno knjižnico Tine Orla Trzin.

Kriterij 2: V preteklih treh letih je občina v svojem okolju spodbudila in (so)financirala vsaj en nov vsebinski projekt, povezan s področjem bralne pismenosti in bralne kulture:

  • ZBORNIK TRZINSKE ZGODBE 2011-2020: Turistično društvo Kanja Trzin je na pobudo dolgoletne predsednice Jožefe Valenčak leta 2011 razpisalo prvi natečaj, ki se je imenoval Zgodba mojega kraja. V obdobju 10 let se je nabralo veliko zgodb, ki predstavljajo bogato zgodovinsko, kulturno, etnološko dediščino kraja. Zato jih je bilo potrebno, preden utonejo v pozabo, zbrati na enem mestu. Konec leta 2022 smo v sodelovanju s Knjižnico Domžale izdali zbornik Trzinske zgodbe 2011-2020. Predstavitev zbornika s povabljenimi vsemi sodelujočimi je potekala 24. februarja 2023 v Dvorani Marjance Ručigaj. Zbornik je bil natisnjen v 300 izvodih, ki smo jih podarili avtorjem, sodelujočim, obiskovalcem, predstavnikom društev, zavodov in vsem zainteresiranim. Na voljo je v knjižnicah po Sloveniji, Knjižnica Domžale pa je pripravila tudi avdio posnetke sodelujočih zgodb po letih.
  • TINE OREL-Trzinec, pedagog, planinec, urednik, kulturni in družbeni delavec: marca 2023 je v Centru Ivana Hribarja v Trzinu v sodelovanju z Medobčinskim muzejem Kamnik potekalo odprtje stalne razstave ob 110-letnici rojstva Tineta Orla, Trzinca, planinca, pedagoga in ravnatelja celjske gimnazije, dolgoletnega urednika Planinskega vestnika, pa tudi člana številnih svetov in komisij na lokalnem in državnem nivoju na področju kulture, šolstva, gorništva in turizma. S tem projektom smo obeležili obletnico 110 let rojstva sokrajana Tineta Orla, po katerem se imenuje tudi naša krajevna knjižnica. Pobudnica razstave je bila njegova hči, ga. Tanja Orel Šturm.
  • TRZIN V LUČI SREDNJEVEŠKIH ZGODOVINSKIH VIROV, 750. obletnica prve omembe kraja: 11. 5. 2023 smo v avli Centra Ivana Hribarja v sodelovanju z Medobčinskim muzejem Kamnik odprli razstavo: Trzin v luči srednjeveških zgodovinskih virov. Občina Trzin praznuje svoj občinski praznik, 15. maja, v spomin in počastitev na prvo omembo, ki je bila datirana na ta dan, leta 1273. Soavtorica razstave ga. Janja Železnikar je razložila, kako je prišlo do ideje in izvedbe projekta počastitve 750. letnice prve omembe Trzina. Dr. Jernej Kotar, zgodovinar, avtor kataloga in soavtor razstave pa je na kratko predstavil vsebino 25. listin in virov, ki jih je proučil. Preseneča veliko število listin, ki omenjajo Trzin. Zanimivo je tudi dejstvo, da so si mnogi srednjeveški posestniki želeli imeti hube (kmetije) v tej manjši obcestni vasi. Jernej Kotar je zbrane obiskovalce popeljal skozi razstavne panoje in predstavil srednjeveško zgodovino in življenje Trzincev. V virih se pojavlja z različnimi imeni: leta 1273 kot Direzin, 1301 Trezein, 1306 Tersein, 1329 Terzein, 1337 Tersein in podobno. Ob tem je izšla brošura, ki smo jo zaradi velikega zanimanja že ponatisnili.

Naziv Branju prijazna občina je Občina Trzin prvič pridobila leta 2017, veljavnost je podaljšala leta 2020 in ponovno tudi letošnje leto.

Čestitamo in se zahvaljujemo vsem, ki ste pripomogli k temu, da imata branje in bralna kultura v Trzinu še vedno pomembno mesto!

Foto: Občina Trzin in Knjižnica Domžale

Marjeta Trstenjak, Občina Trzin