Vse udeležence akcije pozivamo, da odpadke po jesenskem rezu, ki so namenjeni kompostiranju, odlagajo samo na predvidenih lokacijah in v predpisanem časovnem terminu.

Lokacije za zbiranje ostankov zelenega odreza so:

Stari del Trzina:

  1. na Habatovi ulici pri ekološkem otoku poleg mostu in
  2. ob Jemčevi cesti, pri ekološkem otoku, pri odcepu na notranjo Jemčevo cesto.

Trzin Mlake:

3. pri spodnjem zaklonišču na Kidričevi ulici, poleg hišne številke 41,

4. na koncu zelenice ob Kidričevi ulici pri parkirišču trgovine Mercator,

5. na Ulici Rašiške čete 4, pri objektu Planinskega društva Onger Trzin,

6. na zelenici ob križišču Kidričeve ulice in Bergantove ulice,

7. ob makadamskem parkirišču ŠRP, na koncu niza vrstnih hiš na Prešernovi ulici in

8. na Ongru, zelenica nasproti objekta s hišno številko 7.

OIC Trzin:

9. ob križišču ulic Špruha in Motnica.   

Obvestilo o lokacijah jesenskega zbiranja in odvoza ostankov zelenega odreza na območju Občine Trzin.