Na območju občin ustanoviteljic Zdravstvenega doma Domžale, Občin Domžale, Lukovice, Mengša, Moravč in Trzina, število prebivalcev narašča, zato za zagotavljanje dostopnosti do storitev zdravstvenega varstva na primarni ravni Zdravstvenega doma Domžale pridobiva nove programe na različnih področjih. Mag. Renata Rajapakse, direktorica Zdravstvenega doma Domžale, je povzela: »Zdravstveni dom Domžale je po velikosti, številu ambulant in pacientov sedmi največji zdravstveni dom v Sloveniji. Z letošnjem letu smo pridobili še en nov program pediatrije, dva programa odraslega in en program otroškega zobozdravstva ter veliki integrirani Center za krepitev zdravja. Center je pričel z izvajanjem novih preventivnih programov s 1. septembrom, zaradi perečega pomanjkanja prostora na začasni lokaciji v Občini Trzin.«

Veliko odraslih in otrok nima izbranega osebnega zobozdravnika

Mag. Renata Rajapakse je pojasnila: »Po podatkih Zavoda za zdravstveno zavarovanje Slovenije je na območju občin Domžale, Lukovica, Mengeš, Moravče in Trzin kar 14.151 oseb oziroma 23,5 odstotkov prebivalcev brez izbranega osebnega zobozdravnika. Še posebej so starši opozarjali na pomanjkanje zobozdravnika za otroke. Zaradi opisane slabe preskrbljenosti območja smo v ZD Domžale v letu 2023 pridobili 3 dodatne programe zobozdravstva, 2 odrasla in 1 otroški program. Sedaj ima več pacientov možnost, da izbere osebnega zobozdravnika, ki jim bo zagotovil potrebno zobozdravstveno oskrbo.«

Kako se pacienti lahko vpišejo k prostim zobozdravnikom

V Zdravstvenem domu Domžale poteka naročanje v vse zobozdravstvene ambulante centralizirano. Prek centralnega sistema naročanja pacienti lahko izrazijo tudi željo po izbiri osebnega zobozdravnika. Ob tem se dogovorijo za prvi pregled, ob katerem zobozdravnik pregleda stanje v ustni votlini in kondicijo zob ter se s pacientom dogovori za načrt ukrepov in zdravljenja za naprej. Ob prvem pregledu pacient tudi podpiše izjavo o izbiri osebnega zobozdravnika. Trenutno največ odraslih pacientov sprejemata zadnja zaposlena zobozdravnika za odrasle dr. Marko Kuzmanovski in dr. Tina Terčič, nekaj mest pa imajo prostih tudi dr. Katarina Kovač, dr. Maša Žnidaršič, dr. Rangus Špela in v Zdravstveni postaji Mengeš tudi dr. Eva Mioč Švagan.

Na matični lokaciji zdravstvenega doma je pričela z delom tudi nova zobozdravnica za otroško in mladinsko zobozdravstvo, dr. Tanja Košmrlj. Tudi za pregled v njeni ambulanti se je potrebno naročiti preko centralnega sistema naročanja za zobozdravstvo.

Direktorica meni, da je sedaj odlična priložnost, da si prebivalci, ki še nimajo osebnega zobozdravnika, le tega izberejo v Zdravstvenem domu Domžale in tako poskrbijo tudi za svoje ustno zdravje.

V Zdravstvenem domu Domžale je možen tudi vpis k pediatru

Zdravstveni dom Domžale je na veliko željo občanov Občine Lukovica dodatno zaposlil pediatrinjo, ki dela v Zdravstveni postaji Lukovica. Poleg tega je pričel izvajati nov program pediatrije tudi na lokaciji v Domžalah. Zato Zdravstveni dom Domžale še vedno omogoča tudi vpis k pediatru, tako na lokaciji Domžale, kot v Zdravstveni postaji Lukovica.  Ksenja Marguč Kirn, dr. med., spec. ped., vodja pediatrije v Zdravstvenem domu Domžale, je povabila vse starše: »Dragi starši, vabimo vas, da vaše malčke vpišete k prostim pediatrinjam. Za opredelitev pri pediatrinji je potrebno podpisati pristopno izjavo, kar storite osebno v ordinacijskem času ambulante. Vse informacije so na spletni strani zdravstvenega doma. Lahko  pa predhodno kontaktirate medicinsko sestro po telefonu v ambulanto ali uporabite aplikacijo doZdravnika.«

Za lažjo dostopnost do izbranega osebnega družinskega zdravnika so v Zdravstvenem domu Domžale organizirali sprejemni klicni center

Za ambulante družinske medicine ima Zdravstveni dom Domžale organizirano centralno sprejemanje klicev. To pomeni, da medicinske sestre v sprejemnem klicnem centru sprejemajo vse klice, namenjene posameznim ambulantam, zabeležijo potrebe pacienta, nudijo osnovne informacije, po potrebi pa klic prevežejo v ambulanto k medicinski sestri ali v nujnih primerih k zdravniku. Mag. Renata Rajapakse je pojasnila: »Tak način dela ima dve bistveni prednosti – neprekinjeno dostopnost za paciente v ordinacijskem času ambulant, saj v primeru zasedene linije vedno vrnemo klic, ter na drugi strani medicinski sestri in zdravniku omogoča več časa za delo s pacienti v ambulanti, kjer telefon ne zvoni več neprekinjeno kot je bilo to v preteklosti. Upamo, da so dobro dostopnost opazili tudi naši pacienti in so zadovoljni, da ni potrebno več večkrat klicati ambulante.«

Vpis k prostim pediatrom.

Vpis k prostim zobozdravnikom in naročanje na zobozdravstvene storitve.

Vir: PUBLICA