OBVESTILO KOMISIJE ZA PREPREČEVANJE KORUPCIJE O VZPOSTAVITVI NADZORA NAD LOBIRANJEM.