Uprava RS za zaščito in reševanje je izdala sklep o pričetku ocenjevanja škode na kmetijskih pridelkih zaradi posledic neurij s točo v obdobju od 10. maja do 1. avgusta 2023 ter sklep o pričetku ocenjevanja škode na kmetijskih pridelkih zaradi posledic poplav za obdobje od 3. do 6. avgusta in od 28. do 31. avgusta 2023.

Nosilci kmetijskih gospodarstev, ki so utrpeli škodo ob neurjih in poplavah v navedenih datumih, naj na Občino Trzin posredujejo pravilno izpolnjen Obrazec 2 najkasneje do petka, 10.11.2023:

 • po pošti, priporočeno na naslov Občina Trzin, Mengeška cesta 22, 1236 Trzin,
 • po elektronski pošti na naslov info@trzin.si,
 • ali osebno, na vložišču Občine Trzin v času uradnih ur.

Vloge morajo vsebovati naslednje obvezne podatke:

 • Ime in priimek nosilca kmetijskega gospodarstva
 • Davčna številka nosilca
 • Naslov nosilca in kontaktni podatki (tel. številka/e-pošta)
 • KMG-MID iz registra kmetijskih gospodarstev
 • GERK – številka GERK-a
 • VRSTA KULTURE in ŠIFRA – seznam priznanih kultur iz Uredbe o metodologiji za ocenjevanje škode (šifrant H)
 • POŠKODOVANOST – dejanski odstotek poškodovanosti
 • POVRŠINA POŠKODOVANE KULTURE – dejanska površina poškodovane kulture v arih v GERK-u

Dodatne informacije lahko pridobite pri: maja.keber.furlan@trzin.si ali na telefonski številki 01 2350 555.

 

Foto: Rok Močilnikar, Trzin