Odločba o določitvi mej okuženih in nevtralnih območij ter žarišč okužbe s hruševim ožigom.