Vloge:

Vloga za izredno denarno socialno pomoč kot solidarnostna pomoč

- Vloga za izredno denarno pomoč za kritje stroškov najetega stanovanja

- Subvencija tržne najemnine 

Vloga za občinsko izredno pomoč 

- Vloga za občinsko izredno pomoč za dodatno subvencioniranje najemnine 

Vse vloge z dokazili se oddajo ali pošljejo na Center za socialno delo Osrednja Slovenija – vzhod, Masljeva 3, 1230 Domžale ali na elektronski naslov: GP-CSD.OSVZH@GOV.SI.