Povabilo Društvom in drugim NVO v mrežo NVO Osrednje Slovenije.