Projekt mladinc Trzin:

  • poteka 15 mesecev, od junija 2023 do avgusta 2024;
  • vključuje aktivno udeležbo mladih pri izvedbi devetih različnih dogodkov (od kina na prostem, odstranjevanja invazivnih rastlin, urejanja prostorov za mladinsko dejavnost, do izdelovanja novoletnih voščilnic, ping pong turnirja, izmenjevalnice do kuharskih delavnic in izobraževanja na temo preprečevanja nasilja);
  • nagovarja mlade med 13 in 15 letom starosti;
  • ustvarja priložnosti za pridobitev dragocenih veščin neformalnega izkustvenega znanja, povezovanja in grajenja odnosa do dela. Projekt prav tako vzpodbuja vzajemno deljenje in razširjanje pridobljenega znanja, kar omogoča rast in napredek udeležencev;
  • deluje z okolju prijaznimi načini in ukrepi, katerih namen je zagotoviti trajnost rezultatov tudi po izteku trajanja projekta; in
  • s pomočjo mladinskega koordinatorja omogoča udejstvovanje mladih in vzpostavlja dialog med mladimi in občino.

Sofinancira Evropska unija750 let

 

Financirala Evropska unija. Vendar so izražena stališča in mnenja zgolj stališča in mnenja avtorja(-ev) in ne odražajo nujno stališč in mnenj Evropske unije ali Nacionalne agencije. Zanje ne moreta biti odgovorna niti Evropska unija niti organ, ki dodeli sredstva.