Objavljamo Sklep o začetku priprave sprememb in dopolnitev Odloka o občinskem prostorskem načrtu Občine Trzin - izvedbeni del.