2. izredna seja Občinskega sveta Občine Trzin, z dne 9. 8. 2023

DNEVNI RED:
1. Poplava v Občini Trzin 4. 8. 2023