2. redna seja Občinskega sveta Občine Trzin, z dne 11. 1. 2023

DNEVNI RED:

1. Potrditev zapisnika 1. redne (konstitutivne) seje Občinskega sveta Občine Trzin, z dne 7. 12. 2022;
2. Potrditev mandata nadomestne članice občinskega sveta;
3. Sklep o ustanovitvi in pristojnostih delovnih teles občinskega sveta;
4. Imenovanje predsednikov, namestnikov predsednikov in članov delovnih teles Občinskega sveta Občine Trzin ter Nadzornega odbora Občine Trzin:
4.1. Sklep o imenovanju predsednika, namestnika predsednika in članov Statutarno-pravne komisije;
4.2. Sklep o imenovanju predsednika, namestnika predsednika in članov Odbora za gospodarske javne službe, okolje in prostor;
4.3. Sklep o imenovanju predsednika, namestnika predsednika in članov Odbora za finance in premoženje;
4.4. Sklep o imenovanju predsednika, namestnika predsednika in članov Odbora za socialno politiko, zdravstvo in dejavnost humanitarnih društev;
4.5. Sklep o imenovanju predsednika, namestnika predsednika in članov Odbora za kulturo, šolstvo, šport in dejavnost društev;
4.6. Sklep o imenovanju predsednika, namestnika predsednika in članov Komisije za informiranje, občinska priznanja, proslave in promocijo občine;
4.7. Sklep o imenovanju predsednika, namestnika predsednika in članov Nadzornega odbora Občine Trzin;
5. Sklep o seznanitvi z imenovanjem podžupanje Občine Trzin;
6. Vprašanja in pobude občinskih svetnikov.