3. izredna seja Občinskega sveta Občine Trzin, z dne 30. 8. 2023

DNEVNI RED 3. izredne seje občinskega sveta:
1. Pravilnik o spremembi in dopolnitvi Pravilnika o kriterijih za ugotavljanje upravičenosti do občinske socialne pomoči.