4. izredna seja Občinskega sveta Občine Trzin, z dne 22. 5. 2024

DNEVNI RED 4. izredne seje občinskega sveta:
1. Novelacija Investicijskega programa št. 3 Večnamenska športna dvorana Trzin.