6. redna seja Občinskega sveta Občine Trzin, z dne 27. 9. 2023

DNEVNI RED 6. redne seje občinskega sveta:
1. Potrditev zapisnikov 5. redne seje Občinskega sveta Občine Trzin, z dne 14. 6. 2023, 2. izredne seje Občinskega sveta Občine Trzin, z dne 9. 8. 2023 in 3. izredne seje Občinskega sveta Občine Trzin, z dne 30. 8. 2023;
2. Poročilo o delu Policijske postaje Domžale za leto 2022;
3. Vprašanja in pobude občinskih svetnikov;
4. Seznanitev s polletnim poročilom župana o izvrševanju proračuna v prvi polovici leta 2023;
5. Poročilo o uresničevanju Letnega programa kulture v Občini Trzin za leto 2022;
6. Poročilo o uresničevanju Letnega programa športa v Občini Trzin za leto 2022;
7. Investicijski program projekta Prizidava in rekonstrukcija OŠ Roje;
8. Dopolnitev Načrta ravnanja z nepremičnim premoženjem Občine Trzin za leto 2023;
9. Predlog Sklepa o odvzemu statusa javnega dobra v lasti Občine Trzin;
10. Sklep o predlaganju kandidata za predstavnika javnosti v senat za reševanje pritožb zoper delo policistov.