Druge objave - Javna razgrnitev: Odlok o zavarovanju naravne vrednote lokalnega pomena Blatnice - nahajališče močvirske logarice


Datum objave:
01.09.2021
Datum zaključka:
01.10.2021
Status:
Veljaven

Javna razgrnitev: Odlok o zavarovanju naravne vrednote lokalnega pomena Blatnice - nahajališče močvirske logarice

Obveščamo vas, da od srede, 1. septembra 2021, do vključno petka, 1. oktobra 2021, poteka javna razgrnitev osnutka Odloka o zavarovanju naravne vrednote lokalnega pomena Blatnice - nahajališče močvirske logarice.

Pripombe in predloge k predlaganemu osnutku odloka lahko pošljete na elektronski naslov: info@trzin.si ali na naslov: Občina Trzin, Mengeška cesta 22, 1236 Trzin. Rok za oddajo pripomb poteče na zadnji dan javne razgrnitve, v petek, 1. oktobra 2021.

Podrobnosti o javni razgrnitvi:

356-0002/2021