Druge objave - Javno naznanilo na podlagi Zakona o splošnem upravnem postopku


Datum objave:
28.06.2021
Datum zaključka:
13.07.2021
Status:
Zaključen

Javno naznanilo.

Odločba.