Objavljamo Sklep o JAVNI RAZGRNITVI IN JAVNIH OBRAVNAVAH DOPOLNJENEGA OSNUTKA ODLOKA O IZVEDBENEMPROSTORSKEM NAČRTU OBČINE TRZIN.