1. Javni razpis za sofinanciranje izvajalcev letnega programa športa in športnih prireditev v občini Trzin za leto 2024:

- Sklep o začetku postopka

- Javni razpis

- Prijava društva

- Prijava zavodi

- Prijava vrhunski šport

- Prijava za društva zunaj občine

- Prijava izvajalci prilagojenega programa

- Odlok NPB

- Merila za vrednotenje športa

- Vzorec pogodbe - društva

- Vzorec pogodbe - vrhunski šport 

2. Javni razpis za sofinanciranje kulturnih programov nevladnih organizacij v Občini Trzin za leto 2024:

- Sklep o začetku postopka

- Javni razpis

- Prijavni obrazec (XLS)

- Pravilnik NPB

- Vzorec pogodbe

3. Javni razpis za sofinanciranje prireditev v Občini Trzin za leto 2024:

- Sklep o začetku postopka

- Javni razpis

- Prijavni obrazec

- Vzorec pogodbe

 4. Javni razpis za sofinanciranje humanitarnih dejavnosti v Občini Trzin za leto 2024:

- Sklep o začetku postopka

- Javni razpis;   Uradni popravek javnega razpisa

- Prijavni obrazec

- Pravilnik NPB

- Vzorec pogodbe

5. Javni razpis za sofinanciranje najemnin prostorov Občine Trzin za leto 2024:

- Sklep o začetku postopka

- Javni razpis

- Prijavni obrazec

- Vzorec pogodbe

6. Javni razpis za sofinanciranje programov društev, klubov, zvez in drugih organizacij zunaj področij kulture, športa in humanitarnih dejavnosti v Občini Trzin za leto 2024:

- Sklep o začetku postopka

- Javni razpis

- Obrazec društva

- Obrazec veterani

- Pravilnik NPB 3

- Vzorec pogodbe - društva

- Vzorec pogodbe - veterani