1. Javni razpis za dodelitev štipendije Občine Trzin dijaku iz manj premožne družine za šolsko leto 2023/2024

- Besedilo javnega razpisa - pdf in word

Vloga

Pogodba o štipendiranju

- Pravilnik o štipendiranju NPB

 

2. Javni razpis za dodelitev štipendije Občine Trzin nadarjenemu dijaku in študentu za šolsko/študijsko leto 2023/2024

- Besedilo javnega razpisa - pdf in word; uradni popravek javnega razpisa - pdf in word

- Vloga

- Pogodba o štipendiranju dijak

- Pogodba o štipendiranju študent

- Pravilnik o štipendiranju NPB

 

3. Javni razpis za dodelitev športne štipendije Občine Trzin študentu za študijsko leto 2023/2024

- Besedilo javneg razpisa - pdf in word

- Vloga

- Pogodba o štipendiranju

- Pravilnik o štipendiranju NPB